Russian Academy of Sciences

Status: National Academy

Abbreviation: RAS

Phone 8 (495) 938-03-09

Email mesyats@pran.ru

Website http://www.ras.ru

Address Ленинский пр. 14 119991 Москва Russia

Contact Person Владимир Фортов (President ), ( )

Department Institute of Geography Institute of Environmental Geoscience Institute of Physics of the Earth I.D. Papanin Institute for biology of inland waters Melnikov Permafrost Institute of the Siberian Branch of the RAS Kola Division, Geophysical Survey A. N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution Geological Institute Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and Biochemistry Water Problems Institute Institute of Physicochemical and Biological Problems of Soil Science Institute for the History of Material Culture Institute of Archaeology Southern Scientific Center RAS Sochi Research Center Dagestan Scientific Centre Komarov Botanical Institute Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry Nuclear Safety Institute Institute of Earthquake Prediction Theory and Mathematical Geophysics Shirshov Institute of Oceanology Zoological Institute the Institute for Oriental Studies Institute of Ethnology and Anthropology Geophysical Institute - the Affiliate of Vladikavkaz Scientific Centre Institute for the History of Science and Technology named after S. I. Vavilov Karelian Research Centre

People

Raisa Gracheva Vladimir Mikhalenko Alexey Gunya A. B. Alkhasov B. A Il'ichev Alexander Alexandrovskiy A. H Dikinov Svetlana Pavlovna Glinkina Marina Ja Orlova-Bienkowskaja Olga Burdzieva Elena A. Rybak Tamara Sivertseva Kazima Bulayeva Anatoly Gurbanov Boris Polyak Vladamir N. Moskalenko Vladimir Lebedev Olga A. Karimova A. K. Tembotov Vera Vinogradova Yuri P. Badenkov Valentine O Mikhailov A. V Krylov Luidmila Lebedeva Erland Kolomyts Ekaterina Dolgova Nina losifovna Silkina Hizri A. Amirkhanov Olga Khokhlova O.D. Naidina S. V Baranov Irina Bushueva Stanislav Kutuzov Olga Solomina Alexander N. Krenke Nadira Mavlyanova Valery Misakov Elena Belonovskaya Konstantin Korotkov Andrey Darin Vladimir Matskovsky Vassily Lavrushin V. L. Razumovsky Alexey Sokolov Vladislav Zaalishvili Igor Chernyshev S. N. Bubnov Ya. G Ryskov Alexander Borovskii Sergei I. Golovatch V. E Shchelinsky Olesya Uspenskaya Ivan Koulakov Fedor L. Yakovlev Gennady Baryshnikov Maksim Barbashin Lisitsina Gorislava Sergei Medvedev Taras Sipko Galina Pavlenkova Yury Yarovenko Vladimir Kotlyakov Evgeny Rogozhin Andrey Gorbatikov A. N. Ovsyuchenko Nina Lukashina Mikhail L. Bazhenov Еlena Kiseleva I.V. Drozdova Sergei Bulanov T. A. Asvarova N. A. Gazaliev L. M. Kurbanova Vladimir Kolosov Ekaterina Rets Anton Marinin Mikhail Levitan N. Yu. Filippova O. A. Limantseva I. M. Simanovich A. N. Valyaev Genady Matishov Alexey Gvishiani Valentin Ulomov Yu. V. Kharazova A. A. Soloviev R. A. Magomedov Olga Pavlenko Ya. I. Trikhunkov Alexey Sobisevich Yuri Masurenkov Dmitry Likhodeev S. A. Kovachev A. A. Malovichko M. A. Balamirzoev E. S. Sugonyaev E. V. Arutyunyan A. P. Dibirova V. I. Cherkashin Liubov Bragina N. N. Kashirskaya Elmar Babaev Zaid M. Abdulagatov Alexandre Bannikov Vladimir Bobrovnikov Genrietta Pospelova A. A. Anoykin Oleg Rybak Aleksandr Mironenko Olga I. Vendina Alexey Potemkin Viktor Ivanovich Osipov Sergey Vasilyev Victor Efimovich Khain D. V. Kulakov Victor Lukarevsky Nikolay Esin L. L. Khudzinsky Yuri Gavrilov Ekaterina Shcherbinina Dmitri Korobov Elena Chernysheva V. V. Mitta Ivan Lavrentiev V. Yu. Burmin Gennadii Urbanavichus Aziz Ismailov Alexander Borisov Andrey Korzhenkov Olga Kikvadze I.D. Alborov Ibragim Kerimov Miroslava Derenko Lidiya Slavina Andrey Medvedev Inessa Vorobieva Vladimir Trifonov Eugenia Shalaeva Alexey Tesakov Alexander Averianov Natalia Ryabogina Idris Idrisov Olga Vladimirovna Novikova Boris Levin Ella Sokol Ekaterina Sakharova Peter Miklyaev Khyisa Chotchaev Emilia Petrovna Nartshuk Egor Belozerov Vladimir Mikhalenko Sergey Volobuev Victor Dragavtsev Yuri Novozhilov Tatyana Uligova Vladimir Kukarskikh O. P. Yaroshenko Anna Geraskina Dmitry Medvedev Pavel Sorokin Viatcheslav Rozhnov Ramazan Murtazaliev


Bibliography
Population dynamics, changes in land management, and the future of mountain areas in Northern Caucasus: The example of North Ossetia


Investigation of a deep ice core from the Elbrus western plateau, the Caucasus, Russia
Modern tendencies in institutionalization of nature use of the Caucasian and Central Asian mountain regions
Up-to-date state and prospects for the development of geothermal resources of the North Caucasus region
On the Reproduction of Loose Mantles in Mountain Regions (by the Example of Northern Caucasus)
The development of deep soil processes in ancient kurgans of the North Caucasus
Asymmetries of the North Caucasus Federal District subjects' social ecological economic development under macroeconomic tendencies
The socioeconomic roots of conflict in the Caucasus
The outbreak of harlequin ladybird Harmonia axyridis (Pallas, 1773) (Coleoptera, Coccinellidae) in the Caucasus and possible sources of invasion
Mining impact on environment on the North Ossetian territory
Complex geographical analysis of the Greater Sochi region on the Black Sea coast
Daghestan: The quest for national identity
Overview of genetic-epidemiological studies in ethnically and demographically diverse isolates of Dagestan, Northern Caucasus, Russia
Geochemical evaluation of environmental conditions in the area of activity of the Tyrnyauz Tungsten–Molybdenum Plant (Kabardino-Balkaria, North Caucasus): Sources of environment contamination, impact upon neighboring areas, and ways for recovery
Helium isotopes in gases of Mineral Waters in the western Caucasus
Slumping processes on the Caucasian continental slope of the Black Sea
Geochronology of the Neogene-Quaternary dacitic volcanism in the northwestern Lesser Caucasus (Georgia)
Assessment of Groundwater Vulnerability to Contamination by Organochlorine Pesticides in the Area of Caucasian Mineral Water
Ecological-evolutionary mechanisms of biodiversity formation in the mountains: An example of Caucasian mammals
Impact of climate change on mountain landscapes of the North Caucasus
Mountain Regions of the European Russia: Status and problems
Evolution of the North Caucasus foredeep: constraints based on the analysis of subsidence curves
Zooplankton in Lake Sevan during the period of high water level and low fish density
Evaluating extreme flood characteristics of small mountainous basins of the Black Sea coastal area, Northern Caucasus
Primary bioproductivity of mountain landscapes in the system of regional connections (Exemplified by the greater caucasus)
June-September temperature reconstruction in the Northern Caucasus based on blue intensity data
Ecologo-immunophysiological characteristic of chub Leuciscus cephalus (L.) lving in river ecosystems of the Caucasus
Faunal remains from the Oldowan site of Muhkai II in the North Caucasus: Potential for dating and palaeolandscape reconstruction
Carbonate features in the uppermost layers of Quaternary deposits, Northern Armenia, and their significance for paleoenvironmental reconstruction
Pollen evidence for Late Pliocene – Early Pleistocene vegetation and climate change in the North Caucasus, North-Western Caspian Region
The aftershock processes of strong earthquakes in the Western Caucasus
Fluctuations of Caucasian glaciers in 20th century
Using the significant dust deposition event on the glaciers of Mt. Elbrus, Caucasus Mountains, Russia on 5 May 2009 to develop a method for dating and "provenancing" of desert dust events recorded in snow pack
Glacier variations in the Northern Caucasus compared to climatic reconstructions over the past millennium
The effects of natural and anthropogenic changes on heat and water budgets in the central Caucasus, USSR
Environmental problem analyses for cross-border territories of former soviet union countries
Specific principles of regional socioeconomic policy formation for the national republics of the North Caucasus
Grasslands of intermontane basins of Central Caucasus: Land use legacies and present-day state
Syntaxonomic status of the Caucasian alpine meadows
Influence of Meteorological Conditions on the Geochemistry of Modern Bottom Sediments Exemplified by Deposits of Donguz–Orun Lake, Caucasus
Teberda valley runoff variability (AD 1797-2003) based on tree-ring reconstruction (Northern Caucasus, Russia)
Waters from mud volcanoes of Azerbaijan: Isotopic-geochemical properties and generation environments
Assessing the environmental conditions of high-mountain lakes in Elbrus area by the results of diatom analysis
Six complete mitochondrial genomes from Early Bronze Age humans in the North Caucasus
Mining impact on environment on the North Ossetian territory
Geochronology of the Neogene-Quaternary dacitic volcanism in the northwestern Lesser Caucasus (Georgia)
Two stages of explosive volcanism of the Elbrus area: Geochronology, petrochemical and isotopic-geochemical characteristics of volcanic rocks, and their role in the neogene-quaternary evolution of the Greater Caucasus
The origin of sulfate salts in soils developed on Maikop clays in the North Caucasus region (according to data of the isotope composition of sulfur)
Variations of Total Nitrogen Oxide Content in the Atmosphere over the North Caucasus
The millipede family Polydesmidae in the Caucasus (Diplopoda: Polydesmida)
The Early Pleistocene site of Kermek in western Ciscaucasia (southern Russia): Stratigraphy, biotic record and lithic industry (preliminary results)
Study of Organic and Inorganic Residues on the Stone Tools from the Early Mesolithic Layer in the Dvoinaya Cave (Northwestern Caucasus)
Nature of orogenesis and volcanism in the Caucasus region based on results of regional tomography
Identification of geodynamic setting and of folding formation mechanisms using of strain ellipsoid concept for multi-scale structures of Greater Caucasus
Pleistocene Canidae (Mammalia, Carnivora) from the Paleolithic Kudaro caves in the Caucasus
Ethnicity and Political Development Processes in Caucasus: Georgia
Main types of ancient farming on the Caucasus — on the basis of palaeo-ethnobotanical research
Host associations and origin in the formation of the Caucasian fauna of fleas (Siphonaptera)
Mapping seasonal European bison habitat in the Caucasus Mountains to identify potential reintroduction sites
Crustal structure of the Caucasus from the Stepnoe-Bakuriani and Volgograd-Nakhichevan DSS profiles (reinterpretation of the primary data)
Recent hard evidence for the occurrence of the Leopard, Panthera pardus (Mammalia: Felidae), in the Eastern Greater Caucasus
The September 2002 Kolka Glacier Catastrophe in North Ossetia, Russian Federation: Evidence and Analysis
Some observations of landslides triggered by the 29 April 1991 Racha earthquake, Republic of Georgia
Deep Structure and Volcanic Activity of Mount Elbrus and a Portion of the Elbrus–Tyrnyauz Valley: Geological and Geophysical Data
Complex geological-geophysical study of active faults in the Sochi-Krasnaya Polyana region
Tourism and Environmental Degradation in Sochi, Russia
Eocene paleomagnetism of the Caucasus (southwest Georgia): oroclinal bending in the Arabian syntaxis
PS-InSAR Monitoring of Landslide Activity in the Black Sea Coast of the Caucasus
The accumulating ability and nickel tolerance of Brassicaceae species of the North Caucasus in connection with the problem of phytoremediation
Extreme morphogenesis in the central Caucasus mountains
Natural radionuclides in rocks and soils of the high-mountain regions of the Great Caucasus
Specific features of the oribatid fauna in high-mountain pine forests of the Eastern Caucasus in relation to altitudinal zonality
Arsenic in the groundwaters of the North Dagestan artesian basin
Socioterritorial dynamics and ethnic relations in the North Caucasus
Evaluation of glacier melt contribution to runoff in the North Caucasus alpine catchments using isotopic methods and energy balance modeling
Geological structure of the Ubinka River valley (Northwestern Caucasus)
Geochemistry of Cenomanian/Turonian boundary sediments in the mountainous part of Crimea and the northwestern Caucasus
On the Paleogene-Neogene boundary and age of the Alkun Formation in the North Caucasus and Ciscaucasia
Analysis of accumulation conditions of minor elements in mineral waters: An example of hydrocarbonate sodic waters of the Nagutskoe mineralized groundwater field
The Influence of Geodynamic Factors on the Postsedimentary Lithogenesis of Jurassic Terrigenous Complexes of the Caucasus (Southern Dagestan)
Assessment of Risks and Possible Ecological and Economic Damages from Large-Scale Natural and Man-Induced Catastrophes in Ecology-Hazard Regions of Central Asia and the Caucasus
Disastrous flashflood in the Western Caucasus in July 2012: Causes and consequences
A new approach to recognition of the strong earthquake-prone areas in the Caucasus
Assessment of seismic hazard in the North Caucasus
The correlation between the characteristics of seismic wave propagation in Western Caucasus and the geological–tectonic features of the region
Recognition of potential sources of strong earthquakes in the Caucasus region using GIS technologies
On the ecological aspect of modern seismicity of the eastern Caucasus territory
The correlation between the characteristics of seismic wave propagation in Western Caucasus and the geological–tectonic features of the region
Neotectonic transformation of Cenozoic fold structures in the northwestern Caucasus
Instrumental equipment of geophysical observatory at North Caucasus
Fluid-magmatic systems and volcanic centers in Northern Caucasus
Thermal Anomalies of the Northern Caucasus
New data on mantle seismicity of the Caspian region and their geological interpretation
Development of multiscale seismic monitoring system in the Elbrus volcano region
Concepts of soil-agroecological zoning of mountain regions using the example of Dagestan
Principles of formation of the environment friendly program of management of arthropod pests and their enemies in an apple orchard agroecosystem in the North Caucasus
Geochronology of Neogene-Quaternary volcanism of the Geghama Highland (Lesser Caucasus, Armenia)
The contents of Mn, Zn, B, and I in the soils of dagestan mountains
A new concept of sustainable ecological and economic development of mountain ecosystems (on the example of the Republic of Dagestan)
Upper Albian-Turonian foraminifers and radiolarians from the Kelevudag section, northeastern Azerbaijan
Biological activity of anthropogenic mountain soils of medieval agricultural terraces of mountainous Dagestan
The spatial structure of the Caucasian chamois (Rupicapra rupicapra caucasica) population in the Tlyaratinskii Reserve (Dagestan)
Resettlement and Migration in Post-Soviet Dagestan
A long-bodied centriscoid fish from the basal Eocene of Kabardino-Balkaria, northern Caucasus, Russia
‘Traditionalist’ versus ‘Islamist’ identities in a Dagestanicollective farm1
Magnetic and mineralogical characteristics of rocks at the Mezmaiskaya cave Paleolithic site (Northern Caucasus)
New Findings on Lithic Industries of the Middle to Upper Paleolithic Boundary in Dagestan
Model-based calculations of surface mass balance of mountain glaciers for the purpose of water consumption planning: Focus on Djankuat Glacier (Central Caucasus)
Middle Jurassic ammonoid jaws (anaptychi and rhynchaptychi) from Dagestan, North Caucasus, Russia
The Wars in Chechnya and Their Effects on Neighboring Regions
Liverworts and mosses at the top of Elbrus (caucasus) and bryophytes near limits of their altitudinal distribution
Seismic risk assessment for the Greater Sochi area
Palaeolithic Caucasus: Paleoanthropological Panorama
Structure and main stages in the tectono-magmatic development of the Caucasus: an attempt at geodynamic interpretation
The effects of a colony of the Armenian gull (Larus armeniacus Buturlin) on zooplankton in the Lake Sevan littoral zone (Armenia)
Status of the Leopard in the Caucasus
Evolutionary mechanisms of the Paratethys Sea and its separation into the Black Sea and Caspian Sea
Adaptation of the hardware/software system for seismic monitoring in the Elbrus region and some observation results
The mineralogical, isotope (K–Ar), structural, and textural features of the Jurassic siliciclastic complex in various tectonic environments (Greater Caucasus, Chechnya, and Georgia)
Lithological–Stratigraphic Characteristics of the Aptian–Cenomanian Sediments of the Abkhazian Zone of the Western Caucasus
Microbial characteristics of soils depending on the human impact on archaeological sites in the Northern Caucasus
Effects of long-term medieval agriculture on soil properties: A case study from the Kislovodsk basin, Northern Caucasus, Russia
First find of aptychi of Leioceras and Bredyia (Ammonoidea, Hildoceratoidea) in the Aalenian of Northern Caucasus, Russia
Supraglacial debris cover assessment in the Caucasus Mountains, 1986-2000-2014
Commentary on “Once More about Deep Earthquakes in the Caucasus” by A.A. Godzikovskaya
Contribution to the lichen flora of Erzi Nature Reserve, Republic of Ingushetia, North Caucasus, Russia
New records of lichens and lichenicolous fungi for Russia and the Caucasus
The origins of terraced field agriculture in the Caucasus: New discoveries in the Kislovodsk basin
Seismic convolutions in the Quaternary deposits of Lake Sevan, Armenia
Gases from mud volcanoes of western and central Caucasus
Development of Environmental Tension in Zones of Extraction of Solid Minerals on Eastern Caucasus Slopes
Natural Resource Potential - Basis of Sustainable Development of Chechen Republic
Insights into matrilineal genetic structure, differentiation and ancestry of Armenians based on complete mitogenome data
Estimation of Stress/Strain State of Tectonic Structures Using V P /V S Ratios: A Case Study of Seismically Active Zones of the Greater Caucasus, Kura Depression, Transcaucasia, and the Western Caspian Region
Lake Sevan Shoreline Change Assessment Using Multi-Temporal Landsat Images
Nonlinear dynamics of crustal blocks and faults and earthquake occurrences in the Transcaucasian region
Environmental and geodynamic settings of the earliest hominin migration to the Arabian-Caucasus region: A review
Quaternary geology and origin of the Shirak Basin, NW Armenia
Early-Middle Pleistocene environmental and biotic transition in north-western Armenia, southern Caucasus
The Lagomorpha (Mammalia) from the Early Pliocene Kosyakino Locality of the Northern Caucasus
Holocene environmental history and populating of mountainous Dagestan (Eastern Caucasus, Russia)
Holocene environmental history and populating of mountainous Dagestan (Eastern Caucasus, Russia)
High Seismicity Intersections of Morphostructural Lineaments: The Black-Sea–Caspian Region
A New Species of Algae Eaters Capoeta kaput sp. nov. (Teleostei, Cyprinidae) from Transcaucasia
Boron in an onshore mud volcanic environment: Case study from the Kerch Peninsula, the Caucasus continental collision zone
Horizontal and Vertical Distribution of Phytoplankton in the Alpine Lake Sevan (Armenia) during the Summer Cyanoprokaryota Bloom
High seasonal variations of the radon exhalation from soil surface in the fault zones (Baikal and North Caucasus regions)
Natural endogenous factors of geoecological transformation of the mountain part of North Ossetia
The distribution of genus Hippobosca in Transcaucasia
Modelling glaciers melting in Central Caucasus (the Djankuat and Bashkara Glacier case study)
Aphyllophoroid fungi (Basidiomycota) on juniper on the Gunib Plateau, inner-mountain Dagestan
Geographical Estimation of Agroclimatic Resources of the North Caucasus for the Cultivation of Fruit Trees
Diversity of nivicolous myxomycetes of the Teberda State Biosphere Reserve (Northwestern Caucasus, Russia)
Ecological and biological studies in the haplic chernozems pacnic soils area in the Central Caucasus (Kabardino-Balkaria)
Climatic responses of Pinus brutia along the Black Sea coast of Crimea and the Caucasus
Lower Cretaceous palynological assemblages of the Levashi Formation in the Aimaki section of Central Dagestan
Spatial distribution of the epigeic species of earthworms Dendrobaena octaedra and D. attemsi (Oligochaeta: Lumbricidae) in the forest belt of the northwestern Caucasus
Reconstruction of phylogenetic relations of Ponto-Caspian gobies (Gobiidae, Perciformes) based on mitochondrial genome variation and some problems of their taxonomy
Further studies of mitochondrial genome variability in Ponto-Caspian Proterorhinus species (Actinopterygii: Perciformes: Gobiidae) and their taxonomic implications
Use molecular-genetics characteristics for reintroduction of leopard (Panthera pardus L., 1758) in the Caucasus
Intraspecific variability of some functional traits of Trigonocaryum involucratum (Steven) Medw., a Caucasus endemic plant

Projects

archaeology of Upper Palaeolithic and Mesolithic of Caucasus