Russian Academy of Sciences

Status: National Academy

Abbreviation: RAS

Phone 8 (495) 938-03-09

Email mesyats@pran.ru

Website http://www.ras.ru

Address Leninsky Avenue 14, 119991, Moscow, Russia,

Contact Person Alexander Sergeev (President),

Department Institute of Geography Institute of Environmental Geoscience Institute of Physics of the Earth I.D. Papanin Institute for biology of inland waters Melnikov Permafrost Institute of the Siberian Branch of the RAS Kola Division, Geophysical Survey A. N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution Geological Institute Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and Biochemistry Water Problems Institute Institute of Physicochemical and Biological Problems of Soil Science Institute for the History of Material Culture Institute of Archaeology Southern Scientific Center RAS Sochi Research Center Dagestan Scientific Centre Komarov Botanical Institute Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry Nuclear Safety Institute Institute of Earthquake Prediction Theory and Mathematical Geophysics Shirshov Institute of Oceanology Zoological Institute Institute for Oriental Studies Institute of Ethnology and Anthropology Geophysical Institute - the Affiliate of Vladikavkaz Scientific Centre Institute for the History of Science and Technology named after S. I. Vavilov Karelian Research Centre

People

Raisa Gracheva Vladimir Mikhalenko Alexey Gunya A. B. Alkhasov B. A Il'ichev Alexander Alexandrovskiy A. H Dikinov Svetlana Pavlovna Glinkina Marina Ja Orlova-Bienkowskaja Olga Burdzieva Elena A. Rybak Tamara Sivertseva Kazima Bulayeva Anatoly Gurbanov Boris Polyak Vladamir N. Moskalenko Vladimir Lebedev Olga A. Karimova A. K. Tembotov Vera Vinogradova Yuri P. Badenkov Valentine O Mikhailov A. V Krylov Luidmila Lebedeva Erland Kolomyts Ekaterina Dolgova Nina losifovna Silkina Hizri A. Amirkhanov Olga Khokhlova O.D. Naidina S. V Baranov Irina Bushueva Stanislav Kutuzov Olga Solomina Alexander N. Krenke Nadira Mavlyanova Valery Misakov Elena Belonovskaya Konstantin Korotkov Andrey Darin Vladimir Matskovsky Vassily Lavrushin V. L. Razumovsky Alexey Sokolov Vladislav Zaalishvili Igor Chernyshev S. N. Bubnov Ya. G Ryskov Alexander Borovskii Sergei Golovatch Vyacheslav Shchelinsky Olesya Uspenskaya Ivan Koulakov Fedor L. Yakovlev Gennady Baryshnikov Maksim Barbashin Lisitsina Gorislava Sergei Medvedev Taras Sipko Galina Pavlenkova Yury Yarovenko Vladimir Kotlyakov Evgeny Rogozhin Andrey Gorbatikov A. N. Ovsyuchenko Nina Lukashina Mikhail L. Bazhenov Еlena Kiseleva I.V. Drozdova Sergei Bulanov T. A. Asvarova N. A. Gazaliev L. M. Kurbanova Vladimir Kolosov Ekaterina Rets Anton Marinin Mikhail Levitan N. Yu. Filippova O. A. Limantseva I. M. Simanovich A. N. Valyaev Genady Matishov Alexey Gvishiani Valentin Ulomov Yu. V. Kharazova A. A. Soloviev R. A. Magomedov Olga Pavlenko Yaroslav Trikhunkov Alexey Sobisevich Yuri Masurenkov Dmitry Likhodeev S. A. Kovachev A. A. Malovichko M. A. Balamirzoev E. S. Sugonyaev E. V. Arutyunyan A. P. Dibirova V. I. Cherkashin Liubov Bragina N. N. Kashirskaya Elmar Babaev Zaid M. Abdulagatov Alexandre Bannikov Vladimir Bobrovnikov Genrietta Pospelova A. A. Anoykin Oleg Rybak Aleksandr Mironenko Olga I. Vendina Alexey Potemkin Viktor Ivanovich Osipov Sergey Vasilyev Victor Efimovich Khain D. V. Kulakov Victor Lukarevsky Nikolay Esin L. L. Khudzinsky Yuri Gavrilov Ekaterina Shcherbinina Dmitri Korobov Elena Chernysheva V. V. Mitta Ivan Lavrentiev V. Yu. Burmin Gennadii Urbanavichus Aziz Ismailov Alexander Borisov Andrey Korzhenkov Olga Kikvadze I.D. Alborov Ibragim Kerimov Miroslava Derenko Lidiya Slavina Andrey Medvedev Inessa Vorobieva Vladimir Trifonov Eugenia Shalaeva Alexey Tesakov Alexander Averianov Idris Idrisov Olga Vladimirovna Novikova Boris Levin Ella Sokol Ekaterina Sakharova Peter Miklyaev Khyisa Chotchaev Emilia Petrovna Nartshuk Egor Belozerov Vladimir Mikhalenko Sergey Volobuev Victor Dragavtsev Yuri Novozhilov Tatyana Uligova Vladimir Kukarskikh O. P. Yaroshenko Anna Geraskina Dmitry Medvedev Pavel Sorokin Viatcheslav Rozhnov Ramazan Murtazaliev Pelagiya Belyakova Ivan Marin Ilya Turbanov Vladimir Savinykh Alexander Lutikov Magomed-Rasul Magomedov Nikolay Shevchenko Yuri Zakharov Irina Bedoeva Ekaterina Kaigorodova Irina Manukyan I.O. Gazdanova Alexei Grachev Lidia Samarina Maya Gvasaliya Kh. Sh. Zaburaeva Anna S. Ayvazyan Vladimir Lantsov Gleb Chernyakov Peter Shary Arsen Dotsev D.M. Palatov Andrzej Bieńkowski Nikolay Vinokurov Oleg Artaev Arkadiy Tishkov Galina Kolyuchkina Alexandr Gandlin Shamil Gimbatov Lalita Zakharikhina Oksana Belous Angelina Lagoshina Elena Belyaeva Nuhkadi Rabazanov Victor Krivokhatsky Valeriya Volkova Andrey Rodionov Maxim Degtyarev Eleonora Yuzhanina Mikhail Alexandrin Tatiana Sapelko Vera Ponomareva Ivan Kropachev Varos Petrosyan Andrey Vergun Fedor Osipov Anastasiya Girnyk Rustam Tembotov Tatiana Kochetkova Elena Mazneva


Bibliography
Population dynamics, changes in land management, and the future of mountain areas in Northern Caucasus: The example of North Ossetia
Mountain settlements of North Osetiya: Modern situation and perspectives of development
Modern land use and its consequences for the mountains regions of West Georgia
Landslides in a Rural Mountainous Region: Damaging and Resource-Forming Impacts (South Caucasus, Georgia)
Landslides in Mountain Regions: Hazards, Resources and Information
Landslides as factor of destruction and formation of mountain ecosystems and soils
Grasslands of intermontane basins of Central Caucasus: Land use legacies and present-day state
Formation of soil diversity in the mountainous tropics and subtropics: Rocks, time, and erosion
Climate Change Effects on Mountain Regions Marginalized by Socio-Economic Transformation—The Case of North Caucasus
Mountain grassland ecosystems on abandoned agricultural terraces (Russia, North Caucasus)
Investigation of a deep ice core from the Elbrus western plateau, the Caucasus, Russia
First geophysical and shallow ice core investigation of the Kazbek plateau glacier, Caucasus Mountains
Large-scale drivers of Caucasus climate variability in meteorological records and Mt El'brus ice cores
Desert dust deposition on Mt. Elbrus, Caucasus Mountains, Russia in 2009–2012 as recorded in snow and shallow ice core: high-resolution “provenancing”, transport patterns, physical properties and soluble ionic composition
Determination of paleotemperature for the Elbrus glacier based on the inverse problem solution
Black carbon variability since preindustrial times in the eastern part of Europe reconstructed from Mt. Elbrus, Caucasus, ice cores
The Elbrus (Caucasus, Russia) ice core record – Part 2: history of desert dust deposition
The Elbrus (Caucasus, Russia) Ice Core Record -Part 1: Reconstruction of Past Anthropogenic Sulfur Emissions in South-eastern Europe
Dynamics of Seasonal Patterns in Geochemical, Isotopic, and Meteorological Records of the Elbrus Region Derived from Functional Data Clustering
Spatial and Temporal Variations of Snow Accumulation on the Western Elbrus Plateau, the Central Caucasus
Promising Trends in Ice Core Research
Modern tendencies in institutionalization of nature use of the Caucasian and Central Asian mountain regions
Insurgency-informed governance in the North Caucasus: observations from Chechnya, Dagestan, and Kabardino-Balkaria
Land reforms in post-socialist mountain regions and their impact on land use management: A case study from the caucasus
Governing the local in the North Caucasus
Up-to-date state and prospects for the development of geothermal resources of the North Caucasus region
Technologies for the Comprehensive Exploitation of the Geothermal Resources of the North Caucasus Region
Evaluating the Effect from Constructing Binary Geothermal Power Units Based on Spent Petroleum and Gas Boreholes in the South Regions of Russia
On the Reproduction of Loose Mantles in Mountain Regions (by the Example of Northern Caucasus)
The development of deep soil processes in ancient kurgans of the North Caucasus
New data on the Ladoga transgression, the Neva River formation, and agricultural development of northwestern Russia
Chronology of soil evolution and climatic changes in the dry steppe zone of the Northern Caucasus, Russia, during the 3rd millennium BC
Holocene development of soils in response to environmental changes: The Novosvobodnaya archaeological site, North Caucasus
Late-Holocene Advances of the Greater Azau Glacier (Elbrus Area, Northern Caucasus) Revealed By 14C Dating of Paleosols
Asymmetries of the North Caucasus Federal District subjects' social ecological economic development under macroeconomic tendencies
The socioeconomic roots of conflict in the Caucasus
The Outbreak of Harlequin Ladybird Harmonia axyridis (Pallas, 1773) (Coleoptera, Coccinellidae) in the Caucasus and Possible Sources of Invasion
Coinvasion By the Ladybird Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae) and Its Parasites, Hesperomyces virescens (Ascomycota: Laboulbeniales) and Parasitylenchus bifurcatus (Nematoda: Tylenchida, Allantonematidae), in the Caucasus
Alien Coccinellidae (Ladybirds) in Sochi National Park and Its Vicinity, Russia
Quick Spread of the Invasive Rose Flea Beetle Luperomorpha xanthodera (Fairmaire, 1888) in Europe and Its First Record from Russia
Invasive Agricultural Pest Drosophila suzukii (Diptera, Drosophilidae) Appeared in the Russian Caucasus
History of the Biodiversity of Ladybirds (Coccinellidae) at the Black Sea Coast of the Russian Caucasus in the Last 120 Years-Does the Landscape Transformation and Establishment of Harmonia axyridis Have an Impact?
Establishment of the Invasive Pest of Bamboo Dinoderus japonicus Lesné, 1895 (Coleoptera Bostrichidae) in the Caucasus and Notes on Other Beetle Species Currently Established in This Region
Mining Impact on Environment on the North Ossetian Territory
Environmental State of North Caucasus Region, Caused by Mining Activities
Development of Environmental Tension in Zones of Extraction of Solid Minerals on Eastern Caucasus Slopes
Ecological situation in the area of non-ferrous metals mining on the slopes of the Eastern Caucasus
Mining caused pollution of the natural landscape
Geodetic, Geophysical and Geographical Methods in Landslide Investigation: Luar Case Study
Endogenous and Exogenous Manifestations of Geodynamic Activity in the Central Caucasus
Complex geographical analysis of the Greater Sochi region on the Black Sea coast
Model-based calculations of surface mass balance of mountain glaciers for the purpose of water consumption planning: Focus on Djankuat Glacier (Central Caucasus)
Daghestan: The quest for national identity
Overview of genetic-epidemiological studies in ethnically and demographically diverse isolates of Dagestan, Northern Caucasus, Russia
Genetics and Population History of Caucasus Populations
Ethnogenomic diversity of Caucasus, Daghestan.
The ascertainment of multiplex schizophrenia pedigrees from Daghestan genetic isolates (Northern Caucasus, Russia).
Mapping genes of complex psychiatric diseases in Daghestan genetic isolates
STR polymorphism in populations of indigenous Daghestan ethnic groups
Mapping genes related to early onset major depressive disorder in dagestan genetic isolates
Genetic and Epidemiological Studies in Daghestan Highland Isolates
The genetic epidemiology of schizophrenia in Daghestan genetic isolates (Northern Caucasus, Russia)
A genetic and demographic study of Dagestan highland populations and migrants to the lowlands. The relationship between levels of consanguinity, homozygosity and physiologic sensitivity
Geochemical evaluation of environmental conditions in the area of activity of the Tyrnyauz Tungsten–Molybdenum Plant (Kabardino-Balkaria, North Caucasus): Sources of environment contamination, impact upon neighboring areas, and ways for recovery
Activity of Elbrus Volcano (North Caucasus)
Helium isotopes in gases of Mineral Waters in the western Caucasus
Isotopic-geochemical peculiarities of gases in mud volcanoes of eastern Georgia
Mantle helium traces in the Elbrus–Kazbek sector of the Greater Caucasus and adjacent areas
The 3 He/ 4 He halo of the Kazbek volcanic center, northern Caucasus
Isotopic evidence (He, B, C) for deep fluid and mud mobilization from mud volcanoes in the Caucasus continental collision zone
Helium isotopes, tectonics and heat flow in the Northern Caucasus
Gases from mud volcanoes of western and central Caucasus
Conditions of the Formation of Thermomineral Waters in the Talysh Fold Zone of the Lesser Caucasus (Azerbaijan) Based on Isotope-Geochemical Data
Slumping processes on the Caucasian continental slope of the Black Sea
Geochronology of the Neogene-Quaternary dacitic volcanism in the northwestern Lesser Caucasus (Georgia)
Basic Magmatism in the Geological History of the Elbrus Neovolcanic Area, Greater Caucasus: Evidence from K–Ar and Sr–Nd Isotope Data
Age and origin of Miocene gabbroid intrusions in the northern part of the Lesser Caucasus
Chronology of magmatic activity of the Elbrus volcano (Greater Caucasus): evidence from K-Ar Isotope dating of lavas
Two stages of explosive volcanism of the Elbrus area: Geochronology, petrochemical and isotopic-geochemical characteristics of volcanic rocks, and their role in the neogene-quaternary evolution of the Greater Caucasus
Major events in evolution of the Kazbek neovolcanic center, Greater Caucasus: Isotope-geochronological data
The Potentially Active Porak Neovolcanic Center (Lesser Caucasus, Armenia): The Composition of Lavas and Melt Sources
Young multiple-aged complexes of ignimbrites in Elbrus region: geochronological and geochemical aspects of the study (in Russian)
The quaternary volcanic rocks of the Geghama highland, Lesser Caucasus, Armenia: Geochronology, isotopic Sr-Nd characteristics, and origin
The age of young intrusions of Tsana Complex (Greater Caucasus) and isotope-geochemical evidence for their origin from hybrid magmas
Geochronology of Pliocene volcanism in the Dzhavakheti Highland (the Lesser Caucasus). Part 1: Western part of the Dzhavakheti Highland
Geochronology of Quaternary volcanism of the Krestovyi Pass Region, Kazbek Neovolcanic Area, Greater Caucasus
Geochronology of miocene volcanism in the northern part of the Lesser Caucasus (Erusheti Highland, Georgia)
The Samsari Volcanic Center as an Example of Recent Volcanism in the Lesser Caucasus: K–Ar Geochronological and Sr–Nd Isotopic Data
K-Ar age and Sr-Nd characteristics of subalkali basalts in the Central Georgian Neovolcanic region (Greater Caucasus)
Isotopic geochronology of Quaternary volcanic eruptions in the Greater Caucasus (Russian)
Quaternary geochronology of the Aragats volcanic center, Armenia: Evidence from K-Ar dating
Stages of Magmatic Activity in the Elbrus Volcanic Center (Greater Caucasus): Evidence from Isotope-Geochronological data
K-Ar geochronology of youngest volcanic eruption centers in the Kazbek region of the Great Caucasus (Russian)
K-Ar Isotope Systematics and Age of Lavas from the Quaternary Kazbek Volcanic Province, Greater Caucasus
Magmatic activity within the Northern Caucasus in the Early Neopleistocene: Active volcanoes of the Elbrus center, chronology, and character of eruptions
Pliocene ignimbrites of the Elbrus area in the Neogene-Quaternary volcanism history within the Greater Caucasus (isotope-geochronological data)
Geochronology of Eruptions and Parental Magma Sources of Elbrus Volcano, the Greater Caucasus: K-Ar and Sr-Nd-Pb Isotope Data
Total duration and spatial migration of Quaternary volcanism in the El'brus region, Greater Caucasus
Long-lived center of youngest volcanism in the Borzhomi region of Georgia: Isotopic-geochronological evidence
Early Pleistocene volcanism in the central part of the Greater Caucasus
Formation stages and ore matter sources of the Devdoraki copper deposit, Kazbek volcanic center, the Greater Caucasus
Geological (volcanological) map of Javakheti volcanic area (Lesser Caucasus)
The catalogue of Quaternary volcanoes of the Greater Caucasus based on geochronological, volcanological and isotope-geochemical data
Geological map of Dzhimara massif (The Greater Caucasus)
Geological map of Bakuriani neovolcanic center (Lesser Caucasus)
Geological map of the Elbrus neovolcanic center (Greater Caucasus)
Geochronological Constraints for Young Volcanism of Samsari Ridge and Tsalka Plateau (Javakheti Highland, Republic of Georgia)
Geochronological scale and evolution of late Cenozoic magmatism within the Caucasian segment of the alpine belt
Map of Volcanic Hazard within Caucasian Region
Spatial migration of magmatic activity within the Caucasian segment of the Alpine belt in the Early Neogene under the conditions of geotectonic setting change: Isotope-geochronological data
Manifestations of miocene acid intrusive magmatism on the southern slope of the Greater Caucasus: First evidence from isotope geochronology
Geochronology and Evolution of Quaternary Volcanism at the Keli Highland, Greater Caucasus
Geological Map of Keli Volcanic Highland (Greater Caucasus)
Initial time and duration of quaternary magmatism in the Aragats neovolcanic area (Lesser Caucasus, Armenia)
Geochronology and magma sources of Elbrus volcano (Greater Caucasus, Russia)
Potential volcanic danger in the Keli highland (Greater Caucasus): Evidence from isotopic-geochronological study of the youngest lavas
Geochronology and Genesis of the Young (Pliocene) Granitoids of the Greater Caucasus: Dzhimara Multiphase Massif of the Kazbek Neovolcanic Area
Late Cenozoic volcanic activity in western Georgia: Evidence from new isotope geochronological data
Geological map of Elbrus Volcano (Southern slope), Greater Caucasus
Duration of Young (Pliocene) Intrusive Magmatism in the Tyrnyauz Ore Field, Northern Caucasus: New K–Ar and Rb–Sr Data
Chronology of Quaternary Volcanism of the Keli Highland, Greater Caucasus: Evidence from K–Ar Isotopic Dating
Heterogeneity of Ar and Sr initial isotopic composition in the coexisting minerals from Miocene hypabyssal granitoids in the Caucasian Mineral Waters region
Pliocene granitoid massif in the Kazbek volcanic center: First geochronological and isotope-geochemical data
Geochronology and genesis of subalkaline basaltic lava rivers at the Dzhavakheti highland, Lesser Caucasus: K-Ar and Sr-Nd isotopic data
Samsari ridge as a youngest volcanic center in lesser Caucasus: A-Ar geochronological and Sr-Nd isotope data
Geochronology of the Neogene–Quaternary Dacitic Volcanism in the Northwestern Lesser Caucasus (Georgia)
Geochronology of Neogene-Quaternary volcanism of the Geghama Highland (Lesser Caucasus, Armenia)
Evidence of Unusual Geomagnetic Regimes Recorded in Plio-Pleistocene Volcanic Sequences From the Lesser Caucasus (Southern Georgia)
New paleomagnetic data from the Djhavakheti Highland volcanic region (Lesser Caucasus): The Plio-Pleistocene Dashbashi sequence
Registration of Polarity Transitions in Volcanic Places of the Platinum of the Plateau of Djavakheti (Minor Caucasus): the Case of the Apnia Sequence
Chronology of Magmatic Activity and Petrologic–Mineralogical Characteristics of Lavas of Kazbek Quaternary Volcano, Greater Caucasus
Quaternary geology and origin of the Shirak Basin, NW Armenia
Quaternary tectonics of recent basins in northwestern Armenia
Stratigraphic and tectonic settings of Early Paleolithic of North-West Armenia
Haüyne Alkaline Basaltoids Found in the Lesser Caucasus (Kapan District, Armenia) and Their Middle Pleistocene Age
Noise across Olduvai Subchron: Paleomagnetic study of a Pliocene lava succession from Javakheti Highland (Georgia, lesser Caucasus)
Neogene - Quaternary Magmatism in Eastern Balkaria (North Caucasus, Russia): Evidence from the Isotope - Geochronological Data
An Integrated Paleomagnetic, Multimethod-Paleointensity, and Radiometric Study on Cretaceous and Paleogene Lavas from the Lesser Caucasus: Geomagnetic and Tectonic Implications
The Age, Petrological-Geochemical Characteristics, and Origin of Igneous Rocks of the Middle Jurassic Khulam Volcano-Plutonic Complex, North Caucasus
Assessment of Groundwater Vulnerability to Contamination by Organochlorine Pesticides in the Area of Caucasian Mineral Water
Ecological-evolutionary mechanisms of biodiversity formation in the mountains: An example of Caucasian mammals
Impact of climate change on mountain landscapes of the North Caucasus
Grasslands of intermontane basins of Central Caucasus: Land use legacies and present-day state
Climate Change Effects on Mountain Regions Marginalized by Socio-Economic Transformation—The Case of North Caucasus
Mountain grassland ecosystems on abandoned agricultural terraces (Russia, North Caucasus)
Mountain Regions of the European Russia: Status and problems
Sustainable Development of the Mountain Regions of the USSR. The Realities, the Role of Science, and Research Orientations
International: Transformation of Mountain Environments Conference
Evolution of the North Caucasus foredeep: constraints based on the analysis of subsidence curves
Numerical modeling of neotectonic movements and the state of stress in the North Caucasus foredeep
Zooplankton in Lake Sevan during the period of high water level and low fish density
Changes in the structural parameters of the summer zooplankton in the pelagic zone of Lake Sevan (Armenia) during an increase in fish abundance and biomass
Changes in autumn zooplankton in the pelagic zone of Lake Sevan (Armenia) during the increase in fish abundance
Evaluating extreme flood characteristics of small mountainous basins of the Black Sea coastal area, Northern Caucasus
Primary bioproductivity of mountain landscapes in the system of regional connections (Exemplified by the greater caucasus)
Mountain Ecosystems of Greater Caucasus under Global Warming: Predictive Landscape-Ecological Modeling
June-September temperature reconstruction in the Northern Caucasus based on blue intensity data
First Quantitative Reconstruction of Air Temperaturefor the Warm Period in the Caucasus Based on Dendrochronological Data
Teberda Valley Runoff Variability (AD 1797-2003) Based on Tree-Ring Reconstruction (Northern Caucasus, Russia)
Teberda Valley Runoff Variability (AD 1850–2005) Based on Tree-Ring Reconstruction (Northern Caucasus, Russia)
Change of Chalaati Glacier (Georgian Caucasus) Since the Little Ice Age Based on Dendrochronological and Beryllium-10 Data
Glacier Variations in the Northern Caucasus Compared to Climatic Reconstructions Over the Past Millennium
Annual Sedimentary Record From Lake Donguz-Orun (Central Caucasus) Constrained by High Resolution SR-XRF Analysis and Its Potential for Climate Reconstructions
Ecologo-immunophysiological characteristic of chub Leuciscus cephalus (L.) lving in river ecosystems of the Caucasus
Faunal remains from the Oldowan site of Muhkai II in the North Caucasus: Potential for dating and palaeolandscape reconstruction
Early Humans at the eastern gate of Europe: The discovery and investigation of Oldowan sites in northern Caucasus
Carbonate features in the uppermost layers of Quaternary deposits, Northern Armenia, and their significance for paleoenvironmental reconstruction
Paleosols from the groups of burial mounds provide paleoclimatic records of centennial to intercentennial time scale: A case study from the Early Alan cemeteries in the Northern Caucasus (Russia)
Transformation pathway of carbonate pedofeatures based on their micromorhology and carbon isotope data in the Northern Caucasus region, Russia
Changes in the Soil Properties Under Differently Directed Climatic Fluctuations of the Late Holocene in the Semidesert Zone (By the Example of the Palasa-syrt Burial Mounds in Dagestan)
Indications of pedogenesis in Lower Pleistocene tool-bearing sediments in Northern Armenia and regional paleoclimatic reconstruction
Pollen evidence for Late Pliocene – Early Pleistocene vegetation and climate change in the North Caucasus, North-Western Caspian Region
The aftershock processes of strong earthquakes in the Western Caucasus
Fluctuations of Caucasian glaciers in 20th century
Change of Chalaati Glacier (Georgian Caucasus) Since the Little Ice Age Based on Dendrochronological and Beryllium-10 Data
Using the significant dust deposition event on the glaciers of Mt. Elbrus, Caucasus Mountains, Russia on 5 May 2009 to develop a method for dating and "provenancing" of desert dust events recorded in snow pack
High-resolution provenance of desert dust deposited on Mt. Elbrus, Caucasus in 2009–2012 using snow pit and firn core records
Climatology of dust deposition events on Garabashi glacier, Mt. Elbrus, Caucasus, developed from snow pits using remote sencing, climate models and sedimentalogical analysis
Paleoclimatic ice core studies in the Caucasus Mountains as a base for a new paleoclimatic reconstruction for the low latitudes of the Northern Hemisphere: prospects and first results
ESTIMATION OF THE GREATER CAUCASUS GLACIERS VOLUME, USING RADIO-ECHO SOUNDING DATA AND MODELING
First geophysical and shallow ice core investigation of the Kazbek plateau glacier, Caucasus Mountains
Supraglacial debris cover assessment in the Caucasus Mountains, 1986-2000-2014
Desert dust deposition on Mt. Elbrus, Caucasus Mountains, Russia in 2009–2012 as recorded in snow and shallow ice core: high-resolution “provenancing”, transport patterns, physical properties and soluble ionic composition
Radio-echo sounding of Caucasus glaciers
Recent area and volume changes of Marukh glacier in western Caucasus
Supra-glacial debris cover changes in the Greater Caucasus from 1986 to 2014
Black carbon variability since preindustrial times in the eastern part of Europe reconstructed from Mt. Elbrus, Caucasus, ice cores
The Elbrus (Caucasus, Russia) ice core record – Part 2: history of desert dust deposition
Accelerated Snow Melt in the Russian Caucasus Mountains After the Saharan Dust Outbreak in March 2018
The Elbrus (Caucasus, Russia) Ice Core Record -Part 1: Reconstruction of Past Anthropogenic Sulfur Emissions in South-eastern Europe
The Great Acceleration of Fragrances and PAHs Archived in an Ice Core from Elbrus, Caucasus
Optical, Geochemical and Mineralogical Characteristics of Light-Absorbing Impurities Deposited on Djankuat Glacier in the Caucasus Mountains
Spatial and Temporal Variations of Snow Accumulation on the Western Elbrus Plateau, the Central Caucasus
Promising Trends in Ice Core Research
Glacier Variations in the Northern Caucasus Compared to Climatic Reconstructions Over the Past Millennium
Dynamics of Nival and Glacial Slope Processes in the Baksan and Teberda River Basins from Radiocarbon Dating of Buried Soils
Mid to Late Holocene Glacier Variations in Central Caucasus, Russia
Coring of Karakel’ Lake Sediments (Teberda River Valley) and Prospects for Reconstruction of Glaciation and Holocene Climate History in the Caucasus
Teberda Valley Runoff Variability (AD 1797-2003) Based on Tree-Ring Reconstruction (Northern Caucasus, Russia)
Teberda Valley Runoff Variability (AD 1850–2005) Based on Tree-Ring Reconstruction (Northern Caucasus, Russia)
Change of Chalaati Glacier (Georgian Caucasus) Since the Little Ice Age Based on Dendrochronological and Beryllium-10 Data
Late-Holocene Advances of the Greater Azau Glacier (Elbrus Area, Northern Caucasus) Revealed By 14C Dating of Paleosols
Variations of Heat Availability in the Western Caucasus in the Past 1500 Years Inferred from a High-Resolution Record of Bromine in the Sediment of Lake Karakel
Influence of Meteorological Conditions on the Geochemistry of Modern Bottom Sediments Exemplified by Deposits of Donguz–Orun Lake, Caucasus
Constructing Lithological/Geochemical Time Series in the Cross Sections of Bottom Sediments of Lake Karakel Using Data from Micro-XRF Scanning with a Beam of Synchrotron Radiation on the VEPP-3 Storage Ring
The effects of natural and anthropogenic changes on heat and water budgets in the central Caucasus, USSR
Environmental problem analyses for cross-border territories of former soviet union countries
Specific principles of regional socioeconomic policy formation for the national republics of the North Caucasus
Grasslands of intermontane basins of Central Caucasus: Land use legacies and present-day state
Syntaxonomic and nomenclatural notes on the scree vegetation of Caucasus
Syntaxonomic status of the Caucasian alpine meadows
Syntaxonomical survey of alpine meadows in the great caucasus
Nomenclatural adjustments in Juncetea trifidi syntaxa from the Great Caucasus
Climate Change Effects on Mountain Regions Marginalized by Socio-Economic Transformation—The Case of North Caucasus
Mountain Natural Biodiversity Conservation in Russia
Biogeographic Status of the Steppe Plains and Foothills of the Northern and Western Caspian Lowland
Biodiversity of Dry Grasslands in Armenia: First Results from the 13th EDGG Field Workshop in Armenia
Syntaxonomic status of the Caucasian alpine meadows
Syntaxonomical survey of alpine meadows in the great caucasus
Snowbed communities and their relatives in the high mountains of the Greater Caucasus
Nomenclatural adjustments in Juncetea trifidi syntaxa from the Great Caucasus
Influence of Meteorological Conditions on the Geochemistry of Modern Bottom Sediments Exemplified by Deposits of Donguz–Orun Lake, Caucasus
Seasonal Geochemical Signals in Varves of the Lake Donguz-Orun Bottom Sediments from Scanning X-ray Fluorescence With the Use of Microcapillary X-ray Optics
Variations of Heat Availability in the Western Caucasus in the Past 1500 Years Inferred from a High-Resolution Record of Bromine in the Sediment of Lake Karakel
Annual Sedimentary Record From Lake Donguz-Orun (Central Caucasus) Constrained by High Resolution SR-XRF Analysis and Its Potential for Climate Reconstructions
Constructing Lithological/Geochemical Time Series in the Cross Sections of Bottom Sediments of Lake Karakel Using Data from Micro-XRF Scanning with a Beam of Synchrotron Radiation on the VEPP-3 Storage Ring
Teberda Valley Runoff Variability (AD 1797-2003) Based on Tree-Ring Reconstruction (Northern Caucasus, Russia)
Climatic signal in tree-ring width chronologies of conifers in European Russia
Teberda Valley Runoff Variability (AD 1850–2005) Based on Tree-Ring Reconstruction (Northern Caucasus, Russia)
Waters from mud volcanoes of Azerbaijan: Isotopic-geochemical properties and generation environments
Isotopic-geochemical peculiarities of gases in mud volcanoes of eastern Georgia
Mantle helium traces in the Elbrus–Kazbek sector of the Greater Caucasus and adjacent areas
The 3 He/ 4 He halo of the Kazbek volcanic center, northern Caucasus
Isotopic evidence (He, B, C) for deep fluid and mud mobilization from mud volcanoes in the Caucasus continental collision zone
Gases from mud volcanoes of western and central Caucasus
Conditions of the Formation of Thermomineral Waters in the Talysh Fold Zone of the Lesser Caucasus (Azerbaijan) Based on Isotope-Geochemical Data
Geochemical and Isotope Characteristics of Carbonates from Ejecta of Mud Volcanoes of the Kura Basin, Azerbaijan
Travertines of the northern Caucasus
Geochemistry of the rare earth elements in the sparkling groundwaters of the Caucasus ridge, Russia
Boron in an onshore mud volcanic environment: Case study from the Kerch Peninsula, the Caucasus continental collision zone
New Evidences of Holocene Tectonic and Volcanic Activity of the Western Part of Lake Sevan (Armenia)
Assessing the environmental conditions of high-mountain lakes in Elbrus area by the results of diatom analysis
Formation of the karst lake ecosystem in the steppe belt of the Caucasus Mountains: A diatomic analysis
Six complete mitochondrial genomes from Early Bronze Age humans in the North Caucasus
Mining Impact on Environment on the North Ossetian Territory
Possibilities of Geothermal Energy Use on the North Caucasus (a View on a Problem from Azores Example)
Geophysical Fields Above Volcanic Edifices in the North Caucasus
Instrumental Geophysical Monitoring in the Territory of Northern Caucasus
New Data on the Deep Structure, Tectonics, and Geodynamics of the Greater Caucasus
Integrated Instrumental Monitoring of Hazardous Geological Processes Under the Kazbek Volcanic Center
Seismicity and Cultural Monuments of Georgia
Environmental State of North Caucasus Region, Caused by Mining Activities
Natural Endogenous Factors of Geoecological Transformation of the Mountain Part of North Ossetia
Geodetic, Geophysical and Geographical Methods in Landslide Investigation: Luar Case Study
Methodology of Detailed Assessment of the Seismic Hazard of The Republic of North Ossetia-Alania
Endogenous and Exogenous Manifestations of Geodynamic Activity in the Central Caucasus
Integrated Monitoring of Slope Processes in North Ossetia
Geochronology of the Neogene-Quaternary dacitic volcanism in the northwestern Lesser Caucasus (Georgia)
Two stages of explosive volcanism of the Elbrus area: Geochronology, petrochemical and isotopic-geochemical characteristics of volcanic rocks, and their role in the neogene-quaternary evolution of the Greater Caucasus
Major events in evolution of the Kazbek neovolcanic center, Greater Caucasus: Isotope-geochronological data
The Potentially Active Porak Neovolcanic Center (Lesser Caucasus, Armenia): The Composition of Lavas and Melt Sources
The quaternary volcanic rocks of the Geghama highland, Lesser Caucasus, Armenia: Geochronology, isotopic Sr-Nd characteristics, and origin
Geochronology of miocene volcanism in the northern part of the Lesser Caucasus (Erusheti Highland, Georgia)
The Samsari Volcanic Center as an Example of Recent Volcanism in the Lesser Caucasus: K–Ar Geochronological and Sr–Nd Isotopic Data
K-Ar age and Sr-Nd characteristics of subalkali basalts in the Central Georgian Neovolcanic region (Greater Caucasus)
Isotopic geochronology of Quaternary volcanic eruptions in the Greater Caucasus (Russian)
Quaternary geochronology of the Aragats volcanic center, Armenia: Evidence from K-Ar dating
Stages of Magmatic Activity in the Elbrus Volcanic Center (Greater Caucasus): Evidence from Isotope-Geochronological data
K-Ar geochronology of youngest volcanic eruption centers in the Kazbek region of the Great Caucasus (Russian)
K-Ar Isotope Systematics and Age of Lavas from the Quaternary Kazbek Volcanic Province, Greater Caucasus
Pliocene ignimbrites of the Elbrus area in the Neogene-Quaternary volcanism history within the Greater Caucasus (isotope-geochronological data)
Geochronology of Eruptions and Parental Magma Sources of Elbrus Volcano, the Greater Caucasus: K-Ar and Sr-Nd-Pb Isotope Data
Geological map of Dzhimara massif (The Greater Caucasus)
Geological map of the Elbrus neovolcanic center (Greater Caucasus)
Geochronological scale and evolution of late Cenozoic magmatism within the Caucasian segment of the alpine belt
Chronology of Quaternary Volcanism of the Keli Highland, Greater Caucasus: Evidence from K–Ar Isotopic Dating
Geochronology of Neogene-Quaternary volcanism of the Geghama Highland (Lesser Caucasus, Armenia)
Haüyne Alkaline Basaltoids Found in the Lesser Caucasus (Kapan District, Armenia) and Their Middle Pleistocene Age
Neogene - Quaternary Magmatism in Eastern Balkaria (North Caucasus, Russia): Evidence from the Isotope - Geochronological Data
Two stages of explosive volcanism of the Elbrus area: Geochronology, petrochemical and isotopic-geochemical characteristics of volcanic rocks, and their role in the neogene-quaternary evolution of the Greater Caucasus
The Potentially Active Porak Neovolcanic Center (Lesser Caucasus, Armenia): The Composition of Lavas and Melt Sources
Young multiple-aged complexes of ignimbrites in Elbrus region: geochronological and geochemical aspects of the study (in Russian)
The quaternary volcanic rocks of the Geghama highland, Lesser Caucasus, Armenia: Geochronology, isotopic Sr-Nd characteristics, and origin
The origin of sulfate salts in soils developed on Maikop clays in the North Caucasus region (according to data of the isotope composition of sulfur)
Isotopic composition of sulfur from sulfates in loess sediments of the North Caucasus and adjacent regions as an indicator of the genesis of salts
Variations of Total Nitrogen Oxide Content in the Atmosphere Over the North Caucasus
The Millipede Family Polydesmidae in the Caucasus (Diplopoda: Polydesmida)
Colobognatha Millipedes in the Caucasus (Diplopoda: Polyzoniida, Platydesmida, Siphonocryptida)
A New Cavernicolous Species of the Millipede Genus Typhloglomeris verhoeff, 1898 from Western Georgia, Caucasus (Diplopoda: Glomerida: Glomeridellidae)
The Millipedes (Diplopoda) of the Republic of North Ossetia – Alania, Northern Caucasus, Russia, With Special Reference to the Fauna of the North Ossetian Nature Reserve
The Millipede Tribe Brachyiulini in the Caucasus (Diplopoda, Julida, Julidae)
New Records of Millipedes (Diplopoda) from the Caucasus Region
Two Interesting Records of Millipedes (Diplopoda) from Near Borjomi
New Records of Millipedes (Diplopoda) from Caves in Crimea and the Caucasus
The Millipede Genera Amblyiulus Silvestri, 1896 and Syrioiulus Verhoeff, 1914 in the Caucasus, With Notes on Their Distributions (Diplopoda, Julida, Julidae)
The Millipede Tribe Leptoiulini in the Caucasus, With Notes on Its Generic Classification (Diplopoda: Julida: Julidae)
The Millipede Genus Julus Linnaeus, 1758 in the Caucasus (Diplopoda: Julida: Julidae)
Subterranean Biota of the European Part of Russia: a Review
The Millipede Typhloglomeris caucasica Golovatch, 1975 Found Epigeically (Diplopoda, Glomerida, Glomeridellidae)
The Early Pleistocene Site of Kermek in Western Ciscaucasia (Southern Russia): Stratigraphy, Biotic Record and Lithic Industry (Preliminary Results)
The Birth of the Acheulian Techno-Complex in the Caucasus Region
Study of Organic and Inorganic Residues on the Stone Tools from the Early Mesolithic Layer in the Dvoinaya Cave (Northwestern Caucasus)
Nature of orogenesis and volcanism in the Caucasus region based on results of regional tomography
Identification of geodynamic setting and of folding formation mechanisms using of strain ellipsoid concept for multi-scale structures of Greater Caucasus
Tectonic paleostress fields and deformation state of nappe: comparison of theoretical models with natural data for elucidation of the formation mechanisms, example of Vorontsovsky overthrust (North-West Caucasus)
Inclined zones of ductile simple shear in folded structures of the North-West Caucasus - comparison of natural data and model
Common principles of construction of 3D structural model for sedimentary cover of the hinterland part of a thrust-folded belt and the results of its first application to the North-West Caucasus
Pleistocene Canidae (Mammalia, Carnivora) from the Paleolithic Kudaro caves in the Caucasus
Local biochronology of Middle and Late Pleistocene mammals from the Caucasus
The dhole, Cuon alpinus (Carnivora, Canidae), from the Upper Pleistocene of the Caucasus
Pleistocene Mustelidae (Carnivora) from Paleolithic site in Kudaro Caves in the Caucasus
Mousterian Hunters of the NW Caucasus: Preliminary Results of Recent Investigations
Neanderthal ecology in the Northwestern Caucasus: Faunal remains from the Borisovskoe Gorge sites
Palaeontology and Zooarchaeology of Mezmaiskaya Cave (Northwestern Caucasus, Russia)
Vertebrate remains from the Mousterian site of Il'skaya I (northern Caucasus, U.S.S.R.): New analysis and interpretation
Ethnicity and Political Development Processes in Caucasus: Georgia
Main types of ancient farming on the Caucasus — on the basis of palaeo-ethnobotanical research
Host associations and origin in the formation of the Caucasian fauna of fleas (Siphonaptera)
Mapping Seasonal European Bison Habitat in the Caucasus Mountains to Identify Potential Reintroduction Sites
Bringing Wisents Back to the Caucasus Mountains: 70 Years of a Grand Mission
Crustal structure of the Caucasus from the Stepnoe-Bakuriani and Volgograd-Nakhichevan DSS profiles (reinterpretation of the primary data)
Recent hard evidence for the occurrence of the Leopard, Panthera pardus (Mammalia: Felidae), in the Eastern Greater Caucasus
Status and distribution of leopards (Panthera pardus) in the mountains of Dagestan, Russia
The spatial structure of the Caucasian chamois (Rupicapra rupicapra caucasica) population in the Tlyaratinskii Reserve (Dagestan)
Modeling the Distribution and Abundance of Eastern Tur (Capra cylindricornis) in the Caucasus
The September 2002 Kolka Glacier Catastrophe in North Ossetia, Russian Federation: Evidence and Analysis
Some observations of landslides triggered by the 29 April 1991 Racha earthquake, Republic of Georgia
Deep Structure and Volcanic Activity of Mount Elbrus and a Portion of the Elbrus–Tyrnyauz Valley: Geological and Geophysical Data
On the long-term periodicity of seismic activation in the Caucasus-East Anatolian region
The pattern of deep structure and recent tectonics of the Greater Caucasus in the Ossetian sector from the complex geophysical data
Velocities of contemporary movements of the Northern Caucasus estimated from GPS observations
The structure of the Vladikavkaz Fault Zone based on the study utilizing a complex of geological-geophysical methods
The structural framework and recent geodynamics of the Greater Caucasus Meganticlinorium in the light of new data on its deep structure
Paleoseismogeological Investigations in a “Seismic Gap” in the Northwest Caucasus Compared to the West Himalayan Region
New Data on the Deep Structure, Tectonics, and Geodynamics of the Greater Caucasus
Use of remote sensing methods for evaluation of seismic hazard by an example of the Andian seismic dislocations in Dagestan
Satellite geodetic monitoring of the Vladikavkaz active fault zone: First results
Contemporary State of the Elbrus Volcanic Center (The Northern Caucasus)
Dislocations caused by ancient strong earthquakes in the Elbrus region
Cycles of Seismic Activity in the Second Half of the Holocene in the Western Caucasus and Their Correlation with Stages of Civilization Development: A Case Study of the Upper Reach of the Mzymta River
Velocities of Present-Day Horizontal Movements in the Central Sector of the Greater Caucasus according to GPS Observations and Their Relation to Tectonics and the Deep Structure of the Earth’s Crust
Ancient earthquake dislocations in the area of Elbrus Volcano, North Caucasus
Transverse Faults of the Eastern Caucasus and Their Manifestations in Seismicity
Modern Horizontal Movements in the Zones of Strong and Moderate Earthquakes of the Early 21st Century in the Central Sector of the Greater Caucasus: Characteristics Inferred from GPS Observations and Connection with Neotectonics and Deep Structure of the Earth’s Crust
Deep Structure of the Northwestern Termination of the Caucasus from New Geological and Geophysical Data
Seismotectonic Deformation of the Early Medieval Fortress Wall of Derbent (Dagestan)
Practice of Detailed Seismic Zoning of the Northwest Caucasus Taking Into Account the Results of Paleoseismological Studies
Traces of Seismic Activity in Architectural Monuments in Derbent, Dagestan
Deep Structure and Volcanic Activity of Mount Elbrus and a Portion of the Elbrus–Tyrnyauz Valley: Geological and Geophysical Data
The pattern of deep structure and recent tectonics of the Greater Caucasus in the Ossetian sector from the complex geophysical data
The structure of the Vladikavkaz Fault Zone based on the study utilizing a complex of geological-geophysical methods
The structural framework and recent geodynamics of the Greater Caucasus Meganticlinorium in the light of new data on its deep structure
New Data on the Deep Structure, Tectonics, and Geodynamics of the Greater Caucasus
Contemporary State of the Elbrus Volcanic Center (The Northern Caucasus)
Model of the Deep Structure of the Elbrus Volcano in the Light of New Geophysical Data
Velocities of Present-Day Horizontal Movements in the Central Sector of the Greater Caucasus according to GPS Observations and Their Relation to Tectonics and the Deep Structure of the Earth’s Crust
Modern Horizontal Movements in the Zones of Strong and Moderate Earthquakes of the Early 21st Century in the Central Sector of the Greater Caucasus: Characteristics Inferred from GPS Observations and Connection with Neotectonics and Deep Structure of the Earth’s Crust
Deep Structure of the Northwestern Termination of the Caucasus from New Geological and Geophysical Data
Complex geological-geophysical study of active faults in the Sochi-Krasnaya Polyana region
The structure of the Vladikavkaz Fault Zone based on the study utilizing a complex of geological-geophysical methods
The structural framework and recent geodynamics of the Greater Caucasus Meganticlinorium in the light of new data on its deep structure
Paleoseismogeological Investigations in a “Seismic Gap” in the Northwest Caucasus Compared to the West Himalayan Region
Use of remote sensing methods for evaluation of seismic hazard by an example of the Andian seismic dislocations in Dagestan
Satellite geodetic monitoring of the Vladikavkaz active fault zone: First results
Dislocations caused by ancient strong earthquakes in the Elbrus region
Late quaternary dislocations and seismotectonics of the Racha earthquake source, the Greater Caucasus
Cycles of Seismic Activity in the Second Half of the Holocene in the Western Caucasus and Their Correlation with Stages of Civilization Development: A Case Study of the Upper Reach of the Mzymta River
Velocities of Present-Day Horizontal Movements in the Central Sector of the Greater Caucasus according to GPS Observations and Their Relation to Tectonics and the Deep Structure of the Earth’s Crust
Ancient earthquake dislocations in the area of Elbrus Volcano, North Caucasus
Modern Horizontal Movements in the Zones of Strong and Moderate Earthquakes of the Early 21st Century in the Central Sector of the Greater Caucasus: Characteristics Inferred from GPS Observations and Connection with Neotectonics and Deep Structure of the Earth’s Crust
Seismotectonic Deformation of the Early Medieval Fortress Wall of Derbent (Dagestan)
Practice of Detailed Seismic Zoning of the Northwest Caucasus Taking Into Account the Results of Paleoseismological Studies
Traces of Seismic Activity in Architectural Monuments in Derbent, Dagestan
Tourism and Environmental Degradation in Sochi, Russia
Eocene paleomagnetism of the Caucasus (southwest Georgia): oroclinal bending in the Arabian syntaxis
PS-InSAR Monitoring of Landslide Activity in the Black Sea Coast of the Caucasus
The accumulating ability and nickel tolerance of Brassicaceae species of the North Caucasus in connection with the problem of phytoremediation
Accumulation of heavy metals by plants of south Dagestan under the conditions of natural geochemical anomaly
Extreme morphogenesis in the central Caucasus mountains
Natural radionuclides in rocks and soils of the high-mountain regions of the Great Caucasus
Specific features of the oribatid fauna in high-mountain pine forests of the Eastern Caucasus in relation to altitudinal zonality
Arsenic in the groundwaters of the North Dagestan artesian basin
Socioterritorial dynamics and ethnic relations in the North Caucasus
After the Wars in the South Caucasus State of Georgia: Economic Insecurities and Migration in the "De Facto" States of Abkhazia and South Ossetia
An Empire's Fraying Edge? The North Caucasus Instability in Contemporary Russian Geopolitical Culture
Economic and social reforms in the North Caucasus: Goals, limitations, problems, and results
Territorial identity and interethnic relations - Based on the example of the eastern regions of Stavropol Krai
Who Identifies with the “Russian World”?Geopolitical Attitudes in SoutheasternUkraine, Crimea, Abkhazia, South Ossetia and Transnistria
Inside the post-Soviet de facto states: A comparison of attitudes in Abkhazia, Nagorny Karabakh, South Ossetia, and Transnistria
Inside Abkhazia: Survey of Attitudes in a De Facto State
The Localized Geopolitics of Displacement and Return in Eastern Prigorodnyy Rayon, North Ossetia
Building identities in post-Soviet “de facto states”: cultural and political icons in Nagorno-Karabakh, South Ossetia, Transdniestria, and Abkhazia
Internationalization of science and regional political studies (the case of the Caucasus)
Evaluation of Glacier Melt Contribution to Runoff in the North Caucasus Alpine Catchments Using Isotopic Methods and Energy Balance Modeling
Using Isotope Methods to Study Alpine Headwater Regions in the Northern Caucasus and Tien Shan
Hazardous Hydrological Processes in Mountainous Areas Under the Impact of Recent Climate Change: Case Study of Terek River Basin
Djankuat Glacier Station in the North Caucasus, Russia: a Database of Complex Glaciological, Hydrological, Meteorological Observations and Stable Isotopes Sampling Results During 2007-2017
Recent Trends of River Runoff in the North Caucasus
Modelling Glaciers Melting in Central Caucasus (the Djankuat and Bashkara Glacier Case Study)
Past Peak Water in the North Caucasus: Deglaciation Drives a Reduction in Glacial Runoff Impacting Summer River Runoff and Peak Discharges
Modeling of Extreme Hydrological Events in the Baksan River Basin, the Central Caucasus, Russia
Present-Day Dynamics of Flood Hazard Characteristics in Rivers in the North Caucasus, Russia
Geological structure of the Ubinka River valley (Northwestern Caucasus)
Quaternary river terraces as indicators of the Northwestern Caucasus active tectonics
Geochemistry of Cenomanian/Turonian boundary sediments in the mountainous part of Crimea and the northwestern Caucasus
On the Paleogene-Neogene boundary and age of the Alkun Formation in the North Caucasus and Ciscaucasia
Analysis of accumulation conditions of minor elements in mineral waters: An example of hydrocarbonate sodic waters of the Nagutskoe mineralized groundwater field
The Influence of Geodynamic Factors on the Postsedimentary Lithogenesis of Jurassic Terrigenous Complexes of the Caucasus (Southern Dagestan)
Assessment of Risks and Possible Ecological and Economic Damages from Large-Scale Natural and Man-Induced Catastrophes in Ecology-Hazard Regions of Central Asia and the Caucasus
Disastrous flashflood in the Western Caucasus in July 2012: Causes and consequences
A new approach to recognition of the strong earthquake-prone areas in the Caucasus
FCaZm intelligent recognition system for locating areas prone to strong earthquakes in the Andean and Caucasian mountain belts
Formalized clustering and significant earthquake-prone areas in the Crimean Peninsula and Northwest Caucasus
Assessment of seismic hazard in the North Caucasus
The correlation between the characteristics of seismic wave propagation in Western Caucasus and the geological–tectonic features of the region
Deep Structure of the Northwestern Termination of the Caucasus from New Geological and Geophysical Data
Recognition of potential sources of strong earthquakes in the Caucasus region using GIS technologies
Modeling the dynamics of the block structure and seismicity of the Caucasus
On the Ecological Aspect of Modern Seismicity of the Eastern Caucasus Territory
Changes in the Soil Properties Under Differently Directed Climatic Fluctuations of the Late Holocene in the Semidesert Zone (By the Example of the Palasa-syrt Burial Mounds in Dagestan)
The correlation between the characteristics of seismic wave propagation in Western Caucasus and the geological–tectonic features of the region
Regional differences in the characteristics of seismic wave emission and propagation in Kamchatka and the Northern Caucasus
The Q-factor estimates for the crust and upper mantle in the vicinity of Sochi and Anapa (North Caucasus)
The Study of the Radiation Characteristics and Propagation of Seismic Waves in the North Caucasus by Modeling the Accelerograms of the Recorded Earthquakes
Characteristics of seismic wave attenuation in the crust and upper mantle of the Northern Caucasus
Neotectonic transformation of Cenozoic fold structures in the northwestern Caucasus
Recent Mountain Building at the Junction Zone of the Northwestern Caucasus and Intermediate Kerch–Taman Region, Russia
Quaternary river terraces as indicators of the Northwestern Caucasus active tectonics
Evaluation of Plio-Quaternary Uplift of the South-Eastern Caucasus Based on the Study of the Akchagylian Marine Deposits and Continental Molasses
Instrumental equipment of geophysical observatory at North Caucasus
Mud volcanoes in North-Western Caucasus: deep seated structures and scenarios of activity
Fluid-magmatic systems and volcanic centers in Northern Caucasus
Influence of thermal and fluid flows on the dynamics of Elbrus glaciers
Caucasian mineral waters: The modern hydrothermal system of the crust-mantle origin
Pulsating vortical evolution of the Elbrus volcanic region (as a consequence of migration of the mantle plume?)
Thermal Anomalies of the Northern Caucasus
Activity of Elbrus Volcano (North Caucasus)
To the estimation of damping of seismic body waves in the Elbrus volcanic area
On the Problem of Body Waves Attenuation in the Elbrus Volcanic Area
Fluid-magmatic systems and volcanic centers in Northern Caucasus
Influence of thermal and fluid flows on the dynamics of Elbrus glaciers
Caucasian mineral waters: The modern hydrothermal system of the crust-mantle origin
Pulsating vortical evolution of the Elbrus volcanic region (as a consequence of migration of the mantle plume?)
Thermal Anomalies of the Northern Caucasus
Thermal Anomalies of the Northern Caucasus
Temperature estimation for the most upper part of magmatic chamber of the Elbrus volcano (Russian)
Development of multiscale seismic monitoring system in the Elbrus volcano region
Studying the Deep Structure of Elbrus Volcano by Microseismic Sounding
To the estimation of damping of seismic body waves in the Elbrus volcanic area
On the Problem of Body Waves Attenuation in the Elbrus Volcanic Area
Precision Differential Thermometers for Studying Thermal Processes at the Northern Caucasus Geophysical Observatory
Estimation of Stress/Strain State of Tectonic Structures Using V P /V S Ratios: A Case Study of Seismically Active Zones of the Greater Caucasus, Kura Depression, Transcaucasia, and the Western Caspian Region
New data on mantle seismicity of the Caspian region and their geological interpretation
Development of multiscale seismic monitoring system in the Elbrus volcano region
New seismic station in the territory of Kabardino-Balkariya
The current state of the seismic monitoring system in Kabardino-Balkaria
Concepts of soil-agroecological zoning of mountain regions using the example of Dagestan
Ecological and genetic features of soils of mountain valleys of Dagestan and their use for perennial plants
Principles of formation of the environment friendly program of management of arthropod pests and their enemies in an apple orchard agroecosystem in the North Caucasus
Geochronology of Neogene-Quaternary volcanism of the Geghama Highland (Lesser Caucasus, Armenia)
The contents of Mn, Zn, B, and I in the soils of dagestan mountains
Manganese, zinc, boron, and iodine in soils of the northwestern part of the Dagestan foothills
A new concept of sustainable ecological and economic development of mountain ecosystems (on the example of the Republic of Dagestan)
Upper Albian-Turonian foraminifers and radiolarians from the Kelevudag section, northeastern Azerbaijan
Radiolarians from upper Cenomanian sediments of the Aimaki section (Dagestan Republic)
New data on Albian-Coniacian radiolarians from the Kelevudag section (northeastern Azerbaijan)
Radiolaria and Global Oceanic Anoxic Event-2 in the Upper Cretaceous sections of Western Caucasus
Radiolarians of the upper Cenomanian and lower Turonian from deposits of the Ananuri Formation, the western Caucasus (Lazarevskoe area)
Biological activity of anthropogenic mountain soils of medieval agricultural terraces of mountainous Dagestan
Traces of Ancient Agriculture in the Soil Around the Archaeological Sites (a Case Study from Northern Caucasus, Russia)
The spatial structure of the Caucasian chamois (Rupicapra rupicapra caucasica) population in the Tlyaratinskii Reserve (Dagestan)
Modeling the Distribution and Abundance of Eastern Tur (Capra cylindricornis) in the Caucasus
Resource Partitioning Between Caucasian Chamois and Domestic Sheep in Mountain Pastures of the Eastern Caucasus, Dagestan, Russia
Resettlement and Migration in Post-Soviet Dagestan
Gender Distinctions in Islamic Consciousness in the North Caucasus
The Influence of the Religious Factor on the Extremist Behavior of Dagestani Youth
The Patriotic Consciousness of Young People in the Republic of Dagestan
A Long-bodied Centriscoid Fish from the Basal Eocene of Kabardino-balkaria, Northern Caucasus, Russia
New Data on the Morphology of the Snake Mackerel Abadzekhia Tarletskovi Bannikov (Perciformes, Gempylidae) from the Lower Oligocene of the Northern Caucasus
An Extraordinary Pipefish (Teleostei, Syngnathidae) With Fully Developed Anal Fin from the Oligocene of the North Caucasus (SW Russia)
A New Family of Gymnodont Fish (Tetraodontiformes) from the Earliest Eocene of the Peri-tethys (Kabardino-balkaria, Northern Caucasus, Russia)
A New Genus and Species of Stromateoid Fishes (Perciformes, Stromateoidei) from the Lower Oligocene of the Northern Caucasus
A New Genus and Species of Early Sarmatian Porgies (Perciformes, Sparidae) from the Krasnodar Region
Volhynian (Early Sarmatian S.l.) Fishes from Tsurevsky, North Caucasus (Russia)
The New Family Caucasichthyidae (Pisces, Perciformes) from the Eocene of the North Caucasus
‘Traditionalist’ Versus ‘Islamist’ Identities in a Dagestanicollective Farm1
The Islamic revival and the national question in post‐Soviet Dagestan
Al-Azhar and Shari'a Courts in Twentieth Century Caucasus
Waqf Endowments in Daghestani Village Communities: From the 1917 Revolution to the Collectivization
Magnetic and mineralogical characteristics of rocks at the Mezmaiskaya cave Paleolithic site (Northern Caucasus)
Paleomagnetic studies of Paleolithic site deposits in the Matzuka Cave (Northern Caucasus)
New Findings on Lithic Industries of the Middle to Upper Paleolithic Boundary in Dagestan
Transitional Middle to Upper Paleolithic Industries in the Rubas Valley, Coastal Dagestan
Between the Caucasus and the Caspian Sea: Human Occupation of the Coastal Zone of the Western Caspian in the Pleistocene
Model-based calculations of surface mass balance of mountain glaciers for the purpose of water consumption planning: Focus on Djankuat Glacier (Central Caucasus)
Modelling the evolution of Djankuat Glacier, North Caucasus, from 1752 until 2100 CE
Middle Jurassic ammonoid jaws (anaptychi and rhynchaptychi) from Dagestan, North Caucasus, Russia
The Wars in Chechnya and Their Effects on Neighboring Regions
Liverworts and mosses at the top of Elbrus (caucasus) and bryophytes near limits of their altitudinal distribution
Seismic risk assessment for the Greater Sochi area
Palaeolithic Caucasus: Paleoanthropological Panorama
Structure and main stages in the tectono-magmatic development of the Caucasus: an attempt at geodynamic interpretation
The effects of a colony of the Armenian gull (Larus armeniacus Buturlin) on zooplankton in the Lake Sevan littoral zone (Armenia)
Status of the Leopard in the Caucasus
Biology and ecology of the leopard in the Caucasus
Use Molecular-Genetics Characteristics for Reintroduction of Leopard (Panthera pardus L., 1758) in the Caucasus
Condition of the Leopard population in the Caucasus
Genetic diversity and relations of the Goitered gazelle (Gazella subgutturosa) groups from Uzbekistan, Turkmenistan, and Azerbaijan: Analysis of the D-loop of mitochondrial DNA
Mapping the Vision Potential Living Space for the Leopard in the Caucasus
Evolutionary mechanisms of the Paratethys Sea and its separation into the Black Sea and Caspian Sea
Dynamics of slow suspension flows on the Black Sea abyssal plain
The Black Sea basin filling by the Mediterranean salt water during the Holocene
Mathematical modeling of Black Sea level change for the last 20000 years
The Black Sea and World Ocean Levels Change during the Holocene
Estimation of the double-amplitude peak of the Black Sea level secondary fluctuations in Late Pleistocene-Holocene
Mathematical model of the Late Pleistocene and Holocene transgressions of the Black Sea
Main regularities of the Late Pleistocene-Holocene transgression of the Black Sea
Adaptation of the hardware/software system for seismic monitoring in the Elbrus region and some observation results
Some results of microseismic monitoring in the Elbrus Region
The mineralogical, isotope (K–Ar), structural, and textural features of the Jurassic siliciclastic complex in various tectonic environments (Greater Caucasus, Chechnya, and Georgia)
Sedimentary environments and geochemistry of Upper Eocene and Lower Oligocene rocks in the northeastern Caucasus
Reflection of Seismic Paleoevents in Mesozoic–Cenozoic Terrigenous Sequences of the Northern Caucasus
The Late Cenomanian Paleoecological Event (OAE 2) in the Eastern Caucasus Basin of Northern Peri-Tethys
The K–Ar System, Lithomineralogical, and Geostructural Characteristics of the Jurassic Terrigenous Complex in the Northeastern Caucasus
A Paleogene sequence in central North Caucasus: A response to paleoenvironmental changes
Certain aspects of diagenesis in the Chokrak - Karagan deposits in Eastern Transcaucasia
Authigenic formations of the Jurassic sediments in Western Daghestan
Geochemistry of Lower and Middle Jurassic deposits in the Central Caucasus
Clay minerals of the Lower and Middle Jurassic deposits of Western Dagestan
Clay minerals of the Lower and Middle Jurassic sediments of structural and facies zones of the Central Caucasus
Sedimentation related to transgressions and regressions in an Early to Middle Jurassic basin of the Great Caucasus
Dynamics of the accumulation of sedimentary sequences in Early and Middle Jurassic time in the Northern Caucasus (trial reconstruction)
DECAY OF SEDIMENTS ON A SUBMARINE ALLUVIAL CONE (LIASSIC, NORTHEASTERN CAUCASUS)
Landslides and the formation of homogeneous horizons in submerged debris cones (Liassic, Northeastern Caucasus)
The Geochemistry of Sapropelic Interbeds in Paleogene of the Central Caucasus
Formation of gravitites in the northern slope of the Greater Caucasus Jurassic basin
Central Caucasus terrigenous deposits: variable postdiagenetic alteration, Lower and Middle Jurassic
Geochemistry of terrigenous deposites in connection with eustatic fluctuations of sea level (Lower and Middle Jurassic, Northern Caucasus)
Lower and Middle-Jurassic deltaic sedimentary complex of the Northeast Caucasus. Part 1. Sedimentological aspects of the formation of deltaic complex
Lower and Middle-Jurassic deltaic sedimentary complex of the Northeast Caucasus. Part 2. Dynamics associated with the formation of the complex
Structure and development of Jurassic deltaic terrigenous complex in thе northeastern part of Greater Caucasus basin
Diagenetic Mineral Formation in Biogenic Structures (Paleogene, Northeastern Caucasus)
Lithomineralogical and Geostructural Characteristics of the Lower-Middle Jurassic Terrigenous Complex of the Greater Caucasus (the Terek River Area)
Isotopic Composition (δ13C, δ18O) of Carbonate Concretions from Terrigenous Deposits in the Northern Caucasus
Environmental dynamics during the Paleocene–Eocene thermal maximum (PETM) in the northeastern Peri-Tethys revealed by high-resolution micropalaeontological and geochemical studies of a Caucasian key section
Lithological–Stratigraphic Characteristics of the Aptian–Cenomanian Sediments of the Abkhazian Zone of the Western Caucasus
Sedimentary environments and geochemistry of Upper Eocene and Lower Oligocene rocks in the northeastern Caucasus
The Late Cenomanian Paleoecological Event (OAE 2) in the Eastern Caucasus Basin of Northern Peri-Tethys
A Paleogene sequence in central North Caucasus: A response to paleoenvironmental changes
Middle Eocene to Early Oligocene Nannofossils and Palynomorphs from the Landzhar Section, Southern Armenia: Zonal Stratigraphy and Paleoecology
Environmental dynamics during the Paleocene–Eocene thermal maximum (PETM) in the northeastern Peri-Tethys revealed by high-resolution micropalaeontological and geochemical studies of a Caucasian key section
Microbiota and stratigraphy of lower Paleogene deposits of the Urma Plateau, Central Dagestan
Microbial Characteristics of Soils Depending on the Human Impact on Archaeological Sites in the Northern Caucasus
Magnetometry on newly Discovered Bronze Age Settlements in the North Caucasus (Russia)
Application of GIS and Aerial Photography in the South of Russia: A Case Study of the Kislovodsk Basin
Early medieval settlements and land use in the Kislovodsk basin (North Caucasus)
The origins of terraced field agriculture in the Caucasus: New discoveries in the Kislovodsk basin
Aerial photography and Geophysical Prospection in Northern Caucasus – New Results from the Kislovodsk Basin
Settlement of Alanic Tribes in Various Areas of the North Caucasus According to Archeological Data and Written Sources
The Kislovodsk basin in the North Caucasian piedmonts – archaeology and GIS studies in a mountain cultural landscape
Thermophilic microorganisms in arable land around medieval archaeological sites in Northern Caucasus, Russia: Novel evidence of past manuring practices
Biological activity of soddy-calcareous soils and cultural layers in Alanian settlements of the Kislovodsk basin
Soils of Agricultural Terraces with Retaining Walls in the Mountains of Dagestan
Buried Paleoanthrosols of the Bronze Age agricultural terraces in the Kislovodsk basin (Northern Caucasus, Russia)
Traces of Ancient Agriculture in the Soil Around the Archaeological Sites (a Case Study from Northern Caucasus, Russia)
Effects of long-term medieval agriculture on soil properties: A case study from the Kislovodsk basin, Northern Caucasus, Russia
Thermophilic microorganisms in arable land around medieval archaeological sites in Northern Caucasus, Russia: Novel evidence of past manuring practices
Biological activity of soddy-calcareous soils and cultural layers in Alanian settlements of the Kislovodsk basin
Buried Paleoanthrosols of the Bronze Age agricultural terraces in the Kislovodsk basin (Northern Caucasus, Russia)
First find of aptychi of Leioceras and Bredyia (Ammonoidea, Hildoceratoidea) in the Aalenian of Northern Caucasus, Russia
First record of Patrulia (Ammonoidea: Stephanoceratidae) in the Upper Bajocian of the Northern Caucasus, Russia
Ammonites of Tethyan Origin in the Ryazanian Stage of the Russian Platform: Genera Transcaspiites Luppov and Karasyazites gen. nov.
On some Rarecostites (Parkinsoniidae, Ammonoidea) from the Upper Bajocian Parkinsoni Zone of the Northern Caucasus
Biostratigraphy of the Bajocian-Bathonian Boundary Beds in the Basin of the Bolshoi Zelenchuk River (Northern Caucasus)
Ammonites of the Genus Cadoceras (Cardioceratidae) from the Uppermost Bathonian-Lowermost Callovian of the Northern Caucasus (Ingushetia)
Ammonite assemblages from basal layers of the Ryazanian Stage (Lower Cretaceous) of Central Russia
Ammonites of Tethyan origin from the Ryazanian of the Russian platform: Genus Riasanites spath
The Genus Keppleritiana gen. nov. (Stephanoceratidae, Ammonoidea) from the Upper Bajocian of the Northern Caucasus
The Ammonoid Genus Spiroceras (Spiroceratidae, Ammonoidea) from the Upper Bajocian of the Northern Caucasus
On the Bajocian and Bathonian of Bolshoy Zelenchuk River basin (Northern Caucasus)
A new morphotype of lower jaw associated with Calliphylloceras (Cephalopoda: Ammonoidea) from the Middle Jurassic of the Northern Caucasus
Supraglacial debris cover assessment in the Caucasus Mountains, 1986-2000-2014
Radio-echo sounding of Caucasus glaciers
Supra-glacial debris cover changes in the Greater Caucasus from 1986 to 2014
Spatial and Temporal Variations of Snow Accumulation on the Western Elbrus Plateau, the Central Caucasus
Commentary on “Once More about Deep Earthquakes in the Caucasus” by A.A. Godzikovskaya
Some seismicity regularities of the Caucasus
Results of seismological data processing for the territory of Armenia
Commentary on “Earthquake Depths in the Crimea–Black Sea Region” by V.E. Kulchitsky, B.G. Pustovitenko and V.A. Svidlova
On the Problem of Deep Earthquakes in Crimea–Black Sea Region
Comparative Analysis on the Estimation of the Results Processing Accuracy of Seismic Information in Armenia and Javakheti Plateau
Spatial distribution of earthquake hypocenters in the Crimea—Black Sea region
Manifestation of the Present-day Seismicity in the Territory of Armenia
Contribution to the lichen flora of Erzi Nature Reserve, Republic of Ingushetia, North Caucasus, Russia
New and noteworthy records of lichen-forming and lichenicolous fungi from Abrau Peninsula (NW Caucasus, Russia)
New Records of Lichens and Lichenicolous Fungi from the NW Caucasus (Russia)
New records of lichens and lichenicolous fungi from Dagestan, Russia
An inventory of the lichen flora of Lagonaki Highland (NW Caucasus, Russia)
New Records of Pyrenocarpous Lichens from the NW Caucasus (Russia)
New records of lichens and lichenicolous fungi for Russia and the Caucasus
The lichen flora of Gunib plateau, inner-mountain Dagestan (North-East Caucasus, Russia)
The genus Candelariella (Candelariaceae, Candelariales) in the lichen flora of the Caucasus
New lichenized fungi for Russia from Dagestan (East Caucasus)
New and rare lichens for Russia and the Caucasus from high mountainous Dagestan (East Caucasus)
New records of lichens and lichenicolous fungi for Russia and the Caucasus
The lichen flora of Gunib plateau, inner-mountain Dagestan (North-East Caucasus, Russia)
The genus Candelariella (Candelariaceae, Candelariales) in the lichen flora of the Caucasus
New lichenized fungi for Russia from Dagestan (East Caucasus)
New and rare lichens for Russia and the Caucasus from high mountainous Dagestan (East Caucasus)
The origins of terraced field agriculture in the Caucasus: New discoveries in the Kislovodsk basin
Soils of Agricultural Terraces with Retaining Walls in the Mountains of Dagestan
Buried Paleoanthrosols of the Bronze Age agricultural terraces in the Kislovodsk basin (Northern Caucasus, Russia)
Buried vertic paleosols of the North Caucasus in the third millennia BC
Holocene Environmental History and Populating of Mountainous Dagestan (Eastern Caucasus, Russia)
Swamps of East Caucasus As High Resolution Archives of Paleogeographical Information
Traces of Ancient Agriculture in the Soil Around the Archaeological Sites (a Case Study from Northern Caucasus, Russia)
67. Tarskoe Swamp, Central Caucasus (North Ossetia, Russia)
Reconstruction of Vegetation and Climate of the Past of the Central Caucasus for Materials from the Tarskoe Swamp
Holocene Vegetation and Climate Changes in the North-Eastern Caucasus (Pollen Data from Mountains and Plain Peatlands)
Environmental Dynamics, Population History and the Terraced Agro-Landscapes of Mountainous Dagestan
Soils of Ancient Agricultural Terraces of the Eastern Caucasus
Seismic convolutions in the Quaternary deposits of Lake Sevan, Armenia
NATO and earth scientists: An ongoing collaboration to assess geohazards and contribute to societal security in Central Asia and the Caucasus
Cycles of Seismic Activity in the Second Half of the Holocene in the Western Caucasus and Their Correlation with Stages of Civilization Development: A Case Study of the Upper Reach of the Mzymta River
Traces of Strong Earthquakes of the 9th Century in the Ruins of Dvin, Ancient Armenian Capital
Traces of Seismic Activity in Architectural Monuments in Derbent, Dagestan
Gases from mud volcanoes of western and central Caucasus
Geochemical and Isotope Characteristics of Carbonates from Ejecta of Mud Volcanoes of the Kura Basin, Azerbaijan
Travertines of the northern Caucasus
Development of Environmental Tension in Zones of Extraction of Solid Minerals on Eastern Caucasus Slopes
Ecological situation in the area of non-ferrous metals mining on the slopes of the Eastern Caucasus
Concept of eliminating past environmental damage in the area of mining industry of the North Caucasus
Mining caused pollution of the natural landscape
Natural Resource Potential - Basis of Sustainable Development of Chechen Republic
Insights into matrilineal genetic structure, differentiation and ancestry of Armenians based on complete mitogenome data
Estimation of Stress/Strain State of Tectonic Structures Using V P /V S Ratios: A Case Study of Seismically Active Zones of the Greater Caucasus, Kura Depression, Transcaucasia, and the Western Caspian Region
Lake Sevan Shoreline Change Assessment Using Multi-Temporal Landsat Images
Studying Spatial-Temporal Changes and Relationship of Land Cover and Surface Urban Heat Island Derived Through Remote Sensing in Yerevan, Armenia
Nonlinear dynamics of crustal blocks and faults and earthquake occurrences in the Transcaucasian region
Environmental and geodynamic settings of the earliest hominin migration to the Arabian-Caucasus region: A review
Quaternary geology and origin of the Shirak Basin, NW Armenia
The Upper Pliocene-Quaternary geological history of the Shirak Basin (NE Turkey and NW Armenia) and estimation of the Quaternary uplift of Lesser Caucasus
Quaternary tectonics of recent basins in northwestern Armenia
Stratigraphic and tectonic settings of Early Paleolithic of North-West Armenia
Geological and Biotic Context of the Plio-Pleistocene Evolution of the Caucasus-Caspian Region (Akchagylian Transgression)
Quaternary geology and origin of the Shirak Basin, NW Armenia
The Upper Pliocene-Quaternary geological history of the Shirak Basin (NE Turkey and NW Armenia) and estimation of the Quaternary uplift of Lesser Caucasus
Quaternary tectonics of recent basins in northwestern Armenia
Quaternary river terraces as indicators of the Northwestern Caucasus active tectonics
Early-Middle Pleistocene environmental and biotic transition in north-western Armenia, southern Caucasus
Environmental and geodynamic settings of the earliest hominin migration to the Arabian-Caucasus region: A review
Late Miocene (Early Turolian) vertebrate faunas and associated biotic record of the Northern Caucasus: Geology, palaeoenvironment, biochronology
The Lagomorpha (Mammalia) from the Early Pliocene Kosyakino Locality of the Northern Caucasus
Geological and Biotic Context of the Plio-Pleistocene Evolution of the Caucasus-Caspian Region (Akchagylian Transgression)
The Lagomorpha (Mammalia) from the Early Pliocene Kosyakino Locality of the Northern Caucasus
The first discovery of a flying reptile (Pterosauria) in Armenia
Holocene Environmental History and Populating of Mountainous Dagestan (Eastern Caucasus, Russia)
Swamps of East Caucasus As High Resolution Archives of Paleogeographical Information
Holocene Vegetation and Climate Changes in the North-Eastern Caucasus (Pollen Data from Mountains and Plain Peatlands)
67. Tarskoe Swamp, Central Caucasus (North Ossetia, Russia)
Reconstruction of Vegetation and Climate of the Past of the Central Caucasus for Materials from the Tarskoe Swamp
Environmental Dynamics, Population History and the Terraced Agro-Landscapes of Mountainous Dagestan
High Seismicity Intersections of Morphostructural Lineaments: The Black-Sea–Caspian Region
A New Species of Algae Eaters Capoeta kaput sp. nov. (Teleostei, Cyprinidae) from Transcaucasia
Phylogeny, phylogeography and hybridization of Caucasian barbels of the genus Barbus (Actinopterygii, Cyprinidae)
High-throughput sequencing of the mitochondrial genomes from archived fish scales: an example of the endangered putative species flock of Sevan trout Salmo ischchan
DNA Barcoding of the Fishes of the Genus Alburnoides (Actinopterygii, Cyprinidae) from Caucasus
Freshwater Fish and Lampreys of the Caucasus
Caucasian Treasure: Genomics Sheds Light on the Evolution of Half-Extinct Sevan Trout, Salmo ischchan, Species Flock
Updating the Geographical Range of Terek Barbel Barbus ciscaucasicus Kessler, 1877 (Cyprinidae) Using the Cytochrome b Molecular Marker
Boron in an onshore mud volcanic environment: Case study from the Kerch Peninsula, the Caucasus continental collision zone
Horizontal and Vertical Distribution of Phytoplankton in the Alpine Lake Sevan (Armenia) during the Summer Cyanoprokaryota Bloom
High seasonal variations of the radon exhalation from soil surface in the fault zones (Baikal and North Caucasus regions)
Abnormal High Radon Exhalation Levels on the Mount Beshtau, North Caucasus
The results of long-term simultaneous measurements of radon exhalation rate, radon concentrations in soil gas and groundwater in the fault zone
Natural Endogenous Factors of Geoecological Transformation of the Mountain Part of North Ossetia
The distribution of genus Hippobosca in Transcaucasia
Modelling Glaciers Melting in Central Caucasus (the Djankuat and Bashkara Glacier Case Study)
Aphyllophoroid fungi (Basidiomycota) on juniper on the Gunib Plateau, inner-mountain Dagestan
Geographical Estimation of Agroclimatic Resources of the North Caucasus for the Cultivation of Fruit Trees
Diversity of nivicolous myxomycetes of the Teberda State Biosphere Reserve (Northwestern Caucasus, Russia)
Trichioides iridescens, a new genus and new species (incertae sedis in Myxomycetes)
Ecological and biological studies in the haplic chernozems pacnic soils area in the Central Caucasus (Kabardino-Balkaria)
Assessment of Biological Activity in Mountain Chernozems and Mountain-Meadow Chernozemic Soils of Natural Biogeocenoses in the Central Caucasus, Russia
Climatic responses of Pinus brutia along the Black Sea coast of Crimea and the Caucasus
Lower Cretaceous palynological assemblages of the Levashi Formation in the Aimaki section of Central Dagestan
Late Triassic Palynological Flora from Western Ciscaucasia
Spatial Distribution of the Epigeic Species of Earthworms Dendrobaena octaedra and D. attemsi (Oligochaeta: Lumbricidae) in the Forest Belt of the Northwestern Caucasus
Transformations of Earthworm Communities During Post-logging Successions in the Forests of the Northwest Caucasus
The Role of Canopy Gaps in Maintaining Biodiversity of Plants and Soil Macrofauna in the Forests of the Northwestern Caucasus
Main Forest Types and Distribution of Earthworm in Arkhyz Area of the Teberda Biosphere Reserve (Russia, North-western Caucasus)
Impact of Earthworms of Different Morpho-Ecological Groups on Carbon Accumulation in Forest Soils
Structural and Species Diversity on North and South Slopes in Coniferous-Deciduous Forests of the North-Western Caucasus
Biotopic Allocation of Morpho-Ecological Groups of Earthworms (Oligochaeta, Lumbricidae) to the Main Forest Types in the Bol’shaya Laba River Basin (Northwestern Caucasus)
Reconstruction of phylogenetic relations of Ponto-Caspian gobies (Gobiidae, Perciformes) based on mitochondrial genome variation and some problems of their taxonomy
Further studies of mitochondrial genome variability in Ponto-Caspian Proterorhinus species (Actinopterygii: Perciformes: Gobiidae) and their taxonomic implications
An Assessment of Applicability of Illumina GoatSNP50BeadChip for Genetic Studies of Caucasian tur (Capra caucasica) †
Enchytraeidae (Annelida: Oligochaeta) from the North-Western Caucasus, Russia, With the Description of Fridericia gongalskyi sp. nov.
Further studies of mitochondrial genome variability in Ponto-Caspian Proterorhinus species (Actinopterygii: Perciformes: Gobiidae) and their taxonomic implications
Use Molecular-Genetics Characteristics for Reintroduction of Leopard (Panthera pardus L., 1758) in the Caucasus
Genetic diversity and relations of the Goitered gazelle (Gazella subgutturosa) groups from Uzbekistan, Turkmenistan, and Azerbaijan: Analysis of the D-loop of mitochondrial DNA
Use Molecular-Genetics Characteristics for Reintroduction of Leopard (Panthera pardus L., 1758) in the Caucasus
Experience of Leopard Recovering Through Reintroduction in Russian Caucasus
Modern Satellite Technologies to Study the Spatial Distribution of Saigas in the North-West Pre-Caspian Sea Region
Intraspecific variability of some functional traits of Trigonocaryum involucratum (Steven) Medw., a Caucasus endemic plant
Floristic analysis of the subnival-nival vegetation of Hindu Kush and Caucasus
Reviewing and updating the detected locations of beautiful vavilovia (Vavilovia formosa) on the Caucasus sensu stricto
Accuracy Assessment of Heavy Rainfall Forecasting in the Western Caucasus With Icon-eu Regional Atmospheric Model for Short-term Flood Forecasting
Possibilities of Flood Forecasting in the West Caucasian Rivers Based on FCM Model
The Quaternary Speciation in the Caucasus: a New Cryptic Species of Stygobiotic Amphipod of the Genus Niphargus (Crustacea: Amphipoda: Niphargidae) from the Kumistavi (Prometheus) Cave, Western Georgia
An Occasional Record of the Amplexus in Epigean Niphargus (Amphipoda: Niphargidae) from the Russian Western Caucasus
A New Species of the Genus Niphargus (Crustacea: Amphipoda: Niphargidae) from the South-western Part of the North Caucasus
A New Stygobiotic Xiphocaridinella (Crustacea: Decapoda: Atyidae) from the Motena Cave, Samegrelo-zemo Svaneti Region of Georgia, Caucasus
Cryptic Diversity of Stygobiotic Shrimp Genus Xiphocaridinella Sadowsky, 1930 (Crustacea: Decapoda: Atyidae): the First Case of Species Co-occurrence in the Same Cave System in the Western Caucasus
Xiphocaridinella Shurubumu Sp. N. (Crustacea, Decapoda, Atyidae), a New Stygobiotic Atyid Shrimp Species from the Shurubumu and Mukhuri Caves, Chkhorotsku, Western Georgia, Caucasus
The Record of New for the Russian Fauna Stygobiotic Amphipod Family Typhlogammaridae (Crustacea) in August Cave in Sochi, Krasnodar Region
COXI Based Phylogenetic Analysis of Caucasian Clade of European Troglocaris (Crustacea: Decapoda: Atyidae) With the Suggestion of a New Taxonomic Group Structure
Troglocaris (Xiphocaridinella) Kumistavi Sp. Nov., a New Species of Stygobiotic Atyid Shrimp (Crustacea: Decapoda: Atyidae) from Kumistavi Cave, Imereti, Western Georgia, Caucasus
Cryptic Refugee on the Northern Slope of the Greater Caucasian Ridge: Discovery of niphargus (Crustacea: Amphipoda: Niphargidae) in the North Ossetia–Alania, North Caucasus, Separated from Its Relatives in the Late Miocene
New and Non-alien: Echinogammarus Mazestiensis Sp. N. from the Southwestern Caucasus (Amphipoda: Gammaridae)
Euxinian Relict Amphipods of the Eastern Paratethys in the Subterranean Fauna of Coastal Habitats of the Northern Black Sea Region
Epigean (Pond-Dwelling) Species of the Genus Niphargus schiödte, 1849 (Crustacea: Amphipoda: Niphargidae) from the Coastal Plains of the Black and Azov Seas of the North and South-Western Caucasus
Dursogammarus dromaderus Gen. Et Sp. Nov., a New Ponto-Caspian Gammarid (Amphipoda: Gammaridae) from the Coastal Pebble Habitats of the Foothills of the Caucasus
The Record of New for the Russian Fauna Stygobiotic Amphipod Family Typhlogammaridae (Crustacea) in August Cave in Sochi, Krasnodar Region
From the Depths: Heterocaucaseuma Deprofundum Sp. Nov., the World's Deepest-occurring Millipede (Diplopoda, Chordeumatida, Anthroleucosomatidae) from Caves in the Western Caucasus
New Records of Millipedes (Diplopoda) from the Caucasus Region
New Records of Millipedes (Diplopoda) from Caves in Crimea and the Caucasus
Subterranean Biota of the European Part of Russia: a Review
Interannual Variations and Long-term Trends in Total Ozone Over the North Caucasus
Practice of Detailed Seismic Zoning of the Northwest Caucasus Taking Into Account the Results of Paleoseismological Studies
Current Status of Daghestan Tur (Capra cylindricornis) in the Eastern Caucasus (Daghestan)
Features of Station Distribution of Mouse-like Rodents in Foothill Zone of the Republic of Dagestan
Food Partitioning Between Sympatric Gerbils (Genus Meriones) in Arid Conditions of the Western Part of the Caspian Depression
Assessment of the Habitat Quality of the Forest Dormouse (Dryomys Nitedula) in Daghestan, Russia: Role of Foods and Vegetation Structure
Resource Partitioning Between Caucasian Chamois and Domestic Sheep in Mountain Pastures of the Eastern Caucasus, Dagestan, Russia
The Role of Canopy Gaps in Maintaining Biodiversity of Plants and Soil Macrofauna in the Forests of the Northwestern Caucasus
Essay on the History of Study of Forests of the Central Ciscaucasia
Main Forest Types and Distribution of Earthworm in Arkhyz Area of the Teberda Biosphere Reserve (Russia, North-western Caucasus)
Structural and Species Diversity on North and South Slopes in Coniferous-Deciduous Forests of the North-Western Caucasus
Spatial Distribution of the Epigeic Species of Earthworms Dendrobaena octaedra and D. attemsi (Oligochaeta: Lumbricidae) in the Forest Belt of the Northwestern Caucasus
Biotopic Allocation of Morpho-Ecological Groups of Earthworms (Oligochaeta, Lumbricidae) to the Main Forest Types in the Bol’shaya Laba River Basin (Northwestern Caucasus)
The 87sr/86sr Record of Early Cretaceous (Barremian–albian) Marine Invertebrates: First Evidence from the Caucasus - Palaeoenvironmental Implications
The Stable O- and C-isotope Record of Fossils from the Upper Barremian–lower Albian of the Caucasus — Palaeoenvironmental Implications
Intercultural Communication of the Peoples of the North Caucasus
Neogene - Quaternary Magmatism in Eastern Balkaria (North Caucasus, Russia): Evidence from the Isotope - Geochronological Data
The Age, Petrological-Geochemical Characteristics, and Origin of Igneous Rocks of the Middle Jurassic Khulam Volcano-Plutonic Complex, North Caucasus
Assessment of Agrocenosis Adaptability of Winter Wheat in the Conditions of the Foothill Zone of the Central Caucasus
Breeding of Winter Wheat for Resistance to Leaf Rust in the Foothill Zone of the Central Caucasus
The Assessment of Winter Wheat Agrocenoses Adaptivity in the Conditions of the Submontane Zone of the Central Caucasus
Dynamics of the Number of Aphids - Vectors of Viruses in the Vertical Zoning of the North Caucasus
The Holocene Paleoenvironmental History of Western Caucasus (Russia) Reconstructed By Multi-Proxy Analysis of the Continuous Sediment Sequence from Lake Khuko
Dynamics of Seasonal Patterns in Geochemical, Isotopic, and Meteorological Records of the Elbrus Region Derived from Functional Data Clustering
The Anthropogenic Fallout Radionuclides in Soils of Mount Khuko (the Western Caucasus) and Their Application for Determination of Sediment Redistribution
Genetic Diversity in Diospyros Germplasm in the Western Caucasus Based on SSR and ISSR Polymorphism
Genetic Diversity and Phylogenetic Relationships Among Citrus Germplasm in the Western Caucasus Assessed With SSR and Organelle DNA Markers
Physiological, Biochemical and Genetic Responses of Caucasian Tea (Camellia sinensis (L.) Kuntze) Genotypes Under Cold and Frost Stress
Genetic Variability of Tea Plant on the Black Sea Coast of Caucasus
Population Analysis of Diospyros lotus in the Northwestern Caucasus Based on Leaf Morphology and Multilocus DNA Markers
Genetic Variability of Tea Plant on the Black Sea Coast of Caucasus
Formation of Agro-Industrial Clusters in the North Caucasus
Ecotourism in the Chechen Republic: Resource Potential
Recreational Nature Management in the North-Eastern Caucasus
The Role of Small States in Integration Projects in the Eurasian Space: the Case of Armenia
A New Palaearctic Species of the Subgenus Lunatipula (Diptera, Tipulidae) from the West Caucasus With a Survey of the Caucasica Species Group
Biological Diversity of Crane Flies (Diptera, Tipuloidea) in the Natural Landscapes of Dagestan (North-East Caucasus, Russia)
Ctenophora flaveolata (Fabricius, 1794) (Diptera: Tipulidae) – a Cranefly Species New for Russia and the Caucasus
Data on Crane Flies (Diptera: Tipuloidea) of Dagestan (the North East of the Caucasus)
A New Species of the Genus Geranomyia haliday, 1833 (Diptera: Limoniidae) from Transcaucasia
New Records for Limoniidae and Pediciidae (Diptera) from the Caucasus, Russia
The Ecology, Biology and Larval Instars of the North Caucasian Population (Lake Maliy Tambukan) of Tipula subcunctans Alexander, 1921 (Diptera: Tipulidae)
A Palaeoendemic Limoniid Species of the Genus Ilisia (Diptera, Limoniidae) New to the Fauna of Russia and the North Caucasus
Ecology of the Caucasus Populations and Preimaginal Stages of the Crane-Fly Tipula nigroantennata Sav. (Diptera: Tipulidae)
The Genus Prionocera (Diptera: Tipulidae) in the Fauna of the Caucasus
New for the Central Caucasus: Dicranota parviuncinata Sav. (Diptera: Pediciidae), With Data on Its Distribution and Ecology
Elephantomyia edwardsi Lackschewitz, 1932 (Diptera: Limoniidae) in the Fauna of the Caucasus: Distribution and Ecology
Dynamics of Seasonal Patterns in Geochemical, Isotopic, and Meteorological Records of the Elbrus Region Derived from Functional Data Clustering
Change in NDVI of Forest Ecosystems in Northern Caucasus As a Function of Topography and Climate
An Assessment of Applicability of SNP Chip Developed for Domestic Goats in Genetic Studies of Caucasian Tur (Capra caucasica)
Combination of Multiple Microsatellite Analysis and Genome-Wide SNP Genotyping Helps to Solve Wildlife Crime: A Case Study of Poaching of a Caucasian tur (Capra caucasica) in Russian Mountain National Park
An Assessment of Applicability of Illumina GoatSNP50BeadChip for Genetic Studies of Caucasian tur (Capra caucasica) †
Epigean (Pond-Dwelling) Species of the Genus Niphargus schiödte, 1849 (Crustacea: Amphipoda: Niphargidae) from the Coastal Plains of the Black and Azov Seas of the North and South-Western Caucasus
Invasive Agricultural Pest Drosophila suzukii (Diptera, Drosophilidae) Appeared in the Russian Caucasus
History of the Biodiversity of Ladybirds (Coccinellidae) at the Black Sea Coast of the Russian Caucasus in the Last 120 Years-Does the Landscape Transformation and Establishment of Harmonia axyridis Have an Impact?
The Structure of the Endophallus Is a New Promising Feature and a Key to Study of Taxonomy of the Subgenus Metallotimarcha of the Genus Timarcha (Coleoptera, Chrysomelidae) in the Caucasus
Establishment of the Invasive Pest of Bamboo Dinoderus japonicus Lesné, 1895 (Coleoptera Bostrichidae) in the Caucasus and Notes on Other Beetle Species Currently Established in This Region
Key for Identification of the Ladybirds (Coleoptera: Coccinellidae) of European Russia and the Russian Caucasus (Native and Alien Species)
Dynamics of the Abundance of Cuckoo Wasps (Hymenoptera, Chrysididae) in the Conditions of the Altitudinal-belt Heterogeneity of the North Caucasus
Fish Occurrence in the Kuban River Basin (Russia)
DNA Barcoding of the Fishes of the Genus Alburnoides (Actinopterygii, Cyprinidae) from Caucasus
Biogeographic Status of the Steppe Plains and Foothills of the Northern and Western Caspian Lowland
Mountain Natural Biodiversity Conservation in Russia
Benthic Community Structure Near the Margin of the Oxic Zone: a Case Study on the Black Sea
The Role of Abiotic Environmental Factors in the Vertical Distribution of Macrozoobenthos At the Northeastern Black Sea Coast
Presentability of the Utrish Nature Reserve's Benthic Communities for the North Caucasian Black Sea Coast
Influence of the Bottom Sediment Characteristics on the Bivalve Mollusk Anadara kagoshimensis Histopathology’s Variability in the Northeastern Coast of the Black Sea
Phylogeography of the Kura Barbel Barbus cyri De Filippi As Inferred from mtDNA Data
Phylogeny, phylogeography and hybridization of Caucasian barbels of the genus Barbus (Actinopterygii, Cyprinidae)
Updating the Geographical Range of Terek Barbel Barbus ciscaucasicus Kessler, 1877 (Cyprinidae) Using the Cytochrome b Molecular Marker
Socio-Economic Features of the Formation of Migration Processes in the North Caucasus
Geochemical Characterization of Natural Groundwater on the Southern Slopes of the Caucasus Mountains on the Russian Black Sea Coast
Chemical Composition and Morphology of the Mediterranean Mussel, Black Sea Coast of Russia
Genesis and Geochemistry of the Soils of Urban Landscapes of the Black Sea Coast of Russia
Role of Alkaline Barriers in Radionuclide Distribution in River Valley Environments on the Russian Black Sea Coast
The Influence of Growth Regulators on the Tea Quality in the Foothill Zone of the North-West Caucasus
Content of Vitamin С and Ruthin in Krasnodar Tea
Influence of Fertilizers on the Productivity of Tea Plants in the Conditions of the North-West Caucasus
Comparative Analysis of Photosynthetic Indicators in Freesia Hybrids on the Black Sea Coast of Krasnodar Region
Chemical Composition of Fruits of a Feijoa (F. sellowiana) in the Conditions of Subtropics of Russia
Influence of Fertilizers on the Productivity of Tea Plants in the Conditions of the North-West Caucasus
The Birth of the Acheulian Techno-Complex in the Caucasus Region
State of the Population of Kezenoi-Am Trout (Salmo trutta ezenami Berg, 1948) and the Forecast of the Development of the Ecological Situation in Lake Kezenoi-Am
New Faunistic Records of Myrmeleontoid lacewings (Neuroptera: Myrmeleontidae, Ascalaphidae, Nemopteridae) in Armenia
Contribution to the Knowledge of Antlions of the Genus Euroleon Esben-Petersen, 1918 (Neuroptera: Myrmeleontidae) With New Records and Synonymy
Antlions (Neuroptera, Myrmeleontidae) Along the North Caspian Shore; Distributional Analysis and Zoogeographical Division of Caspian Coast of Russia
Investigation of the Genetic Diversity of Dagestan Mountain Cattle Using STR-Markers
Study of Genetic Diversity of Dagestan Mountain Cattle Based on STR-Markers
Combination of Multiple Microsatellite Analysis and Genome-Wide SNP Genotyping Helps to Solve Wildlife Crime: A Case Study of Poaching of a Caucasian tur (Capra caucasica) in Russian Mountain National Park
Combination of Multiple Microsatellite Analysis and Genome-Wide SNP Genotyping Helps to Solve Wildlife Crime: A Case Study of Poaching of a Caucasian tur (Capra caucasica) in Russian Mountain National Park
An Assessment of Applicability of SNP Chip Developed for Domestic Goats in Genetic Studies of Caucasian Tur (Capra caucasica)
An Assessment of Applicability of Illumina GoatSNP50BeadChip for Genetic Studies of Caucasian tur (Capra caucasica) †
Enchytraeidae (Annelida: Oligochaeta) from the North-Western Caucasus, Russia, With the Description of Fridericia gongalskyi sp. nov.
67. Tarskoe Swamp, Central Caucasus (North Ossetia, Russia)
Reconstruction of Vegetation and Climate of the Past of the Central Caucasus for Materials from the Tarskoe Swamp
Variations of Heat Availability in the Western Caucasus in the Past 1500 Years Inferred from a High-Resolution Record of Bromine in the Sediment of Lake Karakel
Influence of Meteorological Conditions on the Geochemistry of Modern Bottom Sediments Exemplified by Deposits of Donguz–Orun Lake, Caucasus
Annual Sedimentary Record From Lake Donguz-Orun (Central Caucasus) Constrained by High Resolution SR-XRF Analysis and Its Potential for Climate Reconstructions
Constructing Lithological/Geochemical Time Series in the Cross Sections of Bottom Sediments of Lake Karakel Using Data from Micro-XRF Scanning with a Beam of Synchrotron Radiation on the VEPP-3 Storage Ring
First Multy-Proxy Studies Of High-Mountain Lakes In Armenia: Preliminary Results
Hadjoh-2: A Middle Paleolithic Workshop-Camp in Northwestern Caucasus
Distal Tephras Along the SE European Margin Date Powerful Explosive Eruptions from the Elbrus Volcanic Center (Greater Caucasus)
Cryptotephra of Lake Khorlakel (Northern Caucasus, Russia)
Living Apart Together: Morphological, Spatial, and Genetic Differentiation of Three Sympatric Rock Lizard Species (Lacertidae: Darevskia) of the Caucasus
New Records and Geographic Distribution of the Sympatric Zones of Unisexual and Bisexual Rock Lizards of the Genus Darevskia in Armenia and Adjacent Territories
New Records and Geographic Distribution of the Sympatric Zones of Unisexual and Bisexual Rock Lizards of the Genus Darevskia in Armenia and Adjacent Territories
Species Distribution Models and Niche Partitioning Among Unisexual Darevskia dahli and Its Parental Bisexual (D. portschinskii, D. mixta) Rock Lizards in the Caucasus
New Records of Darevskia armeniaca (Méhely, 1909) and Darevskia valentini (Boettger, 1892) (Squamata, Sauria, Lacertidae) from Armenia and Updated Geographic Distribution Maps
Clonal Diversity and Clone Formation in the Parthenogenetic Caucasian Rock Lizard Darevskia dahli
Molecular and Genetic Characterization of the Allelic Variants of Du215, Du281, Du323, and Du47g Microsatellite Loci in Parthenogenetic Lizard Darevskia armeniaca (Lacertidae)
Clonal Diversity and Clone Formation in the Parthenogenetic Caucasian Rock Lizard Darevskia dahli
Genetic Variability and the Potential Range of Darevskia rostombekowi in Transcaucasia
Origin, Clonal Diversity, and Evolution of the Parthenogenetic Lizard Darevskia Unisexualis
Molecular and Genetic Characterization of the Allelic Variants of Du215, Du281, Du323, and Du47g Microsatellite Loci in Parthenogenetic Lizard Darevskia armeniaca (Lacertidae)
Multiple Interspecific Hybridization and Microsatellite Mutations Provide Clonal Diversity in the Parthenogenetic Rock Lizard Darevskia armeniaca
De Novo Transcriptome Assembly and Annotation of Parthenogenetic Lizard Darevskia unisexualis and Its Parental Ancestors Darevskia valentini and Darevskia raddei nairensis
The Mixed Liver and Kidney Transcriptome Dataset of Darevskia valentini Rock Lizard
Genetic Variability and the Potential Range of Darevskia rostombekowi in Transcaucasia
New Records of Darevskia armeniaca (Méhely, 1909) and Darevskia valentini (Boettger, 1892) (Squamata, Sauria, Lacertidae) from Armenia and Updated Geographic Distribution Maps
Species Distribution Models and Niche Partitioning Among Unisexual Darevskia dahli and Its Parental Bisexual (D. portschinskii, D. mixta) Rock Lizards in the Caucasus
Molecular and Genetic Characterization of the Allelic Variants of Du215, Du281, Du323, and Du47g Microsatellite Loci in Parthenogenetic Lizard Darevskia armeniaca (Lacertidae)
Multiple Interspecific Hybridization and Microsatellite Mutations Provide Clonal Diversity in the Parthenogenetic Rock Lizard Darevskia armeniaca
Origin, Clonal Diversity, and Evolution of the Parthenogenetic Lizard Darevskia Unisexualis
The Mixed Liver and Kidney Transcriptome Dataset of Darevskia valentini Rock Lizard
Micromorphology of Cryoconite on Garabashi and Skhelda Glaciers and Soils of Baksan Gorge, Mt. Elbrus, Central Caucasus
Micromorphological Soil Assessment in Abandoned Quarry Dumps of the Central Caucasus, Russia
Assessment of Biological Activity in Mountain Chernozems and Mountain-Meadow Chernozemic Soils of Natural Biogeocenoses in the Central Caucasus, Russia
Assessment of Biological Activity in Agrogenic and Natural Chernozems of Kabardino-Balkaria
A Comparative Assessment of the Biological Properties of Soils in the Cultural and Native Cenoses of the Central Caucasus (Using the Example of the Terskii Variant of Altitudinal Zonality in Kabardino-Balkaria)
Radionuclide Activity in Cryoconite from Glaciers of the Central Caucasus, Russia
Geochemical and Microbiological Features of Cryoconite, Sampled from Glaciers of the Central Caucasus Region (Kabardino-Balkarian Republic, Russia)
Concentration of Trace Elements in Cryoconites of Mountain and Polar Regions of the World
Agriculture in the Baksan Gorge of the Central Caucasus, Kabardino-Balkaria, Russia
Metaproteomic Comparison of Cryoconite Communities from Caucasian and Novaya Zemlya Glaciers
Evaluation of Stabilization Rate of High and Low Molecular Organic Matter in Cryoconite Holes from the Arctic, Antarctic and Caucasus Mountain Ecosystems By 13C–NMR Spectroscopy
Black Carbon As a Factor in Deglaciation in Polar and Mountain Ecosystems: a Review
The Bacterial Microbiota of Artisanal Cheeses from the Northern Caucasus
Cryptotephra of Lake Khorlakel (Northern Caucasus, Russia)


Projects

archaeology of Upper Palaeolithic and Mesolithic of Caucasus