Policies and laws

search

Law of the Azerbaijan Republic About Subsistence Minimum in the Azerbaijan Republic for 2023

National name:: Azərbaycan Respublikasında 2023-cü il üçün yaşayış minimumu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Country: Azerbaijan Govermental act: Order Legal status: law Year: 2022

Keywords: Subsistence minimum Able-bodied population Pensioners Demographic groups Azerbaijan


Law of the Azerbaijan Republic About Public-Private Partnership

National name:: Dövlət-özəl tərəfdaşlıq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Country: Azerbaijan Govermental act: Order Legal status: law Year: 2022

Keywords: Public-private partnership Economic basis Azerbaijan


Law of the Azerbaijan Republic About Political Parties

National name:: Siyasi partiyalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Country: Azerbaijan Govermental act: Order Legal status: law Year: 2022

Keywords: Political parties State registration Material security Recovery of activities Azerbaijan


Law of the Azerbaijan Republic About Fight Against Legalization of the Property Received in the Criminal Way, and Terrorism Financing

National name:: Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Country: Azerbaijan Govermental act: Order Legal status: law Year: 2022

Keywords: Property Legalization Identification Prevention Terrorism financings Azerbaijan


Law of the Azerbaijan Republic About Target Financial Sanctions

National name:: Məqsədli maliyyə sanksiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Country: Azerbaijan Govermental act: Order Legal status: law Year: 2022

Keywords: Financial sanctions Prevention of terrorism Distribution of weapons Azerbaijan


Law of the Azerbaijan Republic About Power Industry

National name:: Elektrik enerjisi sənayesi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Country: Azerbaijan Govermental act: Order Legal status: law Year: 2023

Keywords: Power industry Electrical energy Consumers Azerbaijan


Law of the Azerbaijan Republic About Public Procurements

National name:: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Country: Azerbaijan Govermental act: Order Legal status: law Year: 2023

Keywords: Public procurements Warranty type Insurance coverage Deposits Azerbaijan


Law of the Azerbaijan Republic About Payment Services and Payment Systems

National name:: Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Country: Azerbaijan Govermental act: Order Legal status: law Year: 2023

Keywords: Payment services Payment systems Electronic money Azerbaijan


Law of the Azerbaijan Republic About State Registration and the State Register of Legal Entities

National name:: Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Country: Azerbaijan Govermental act: Order Legal status: law Year: 2003

Keywords: State registration Legal entities Azerbaijan


Constitutional Law of the Azerbaijan Republic About Regulatory Legal Acts

National name:: Normativ hüquqi aktlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu
Country: Azerbaijan Govermental act: Order Legal status: law Year: 2010

Keywords: Procedures Development Acceptance Registration Publication Action Interpretation Systematization Legal acts Azerbaijan