Policies and laws search results for: Keywords "State registration

search

Law of the Azerbaijan Republic About Political Parties

National name:: Siyasi partiyalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Country: Azerbaijan Govermental act: Order Legal status: law Year: 2022

Keywords: Political parties State registration Material security Recovery of activities Azerbaijan


Law of the Azerbaijan Republic About State Registration and the State Register of Legal Entities

National name:: Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Country: Azerbaijan Govermental act: Order Legal status: law Year: 2003

Keywords: State registration Legal entities Azerbaijan