Armen Dolukhanov

Armen Dolukhanov

Keywords : Botany geobotany phytoenology

Country : Georgia

Organization :

Department :

Biography :

Birth 1900 
Tbilisi
Death 1976
Home Georgia
nationality Georgian
Professional information
Area Botany, geobotany, phytoenology
Abbreviation in botany Doluch.

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Armen_Georgievich_Doluchanov